Planiści z USA w magistracie

W piątek, 20 czerwca 2014 r., w Urzędzie Miasta Krakowa gościła grupa przedstawicieli Amerykańskiego Stowarzyszenia Planistów Kalifornii Północnej z siedzibą w San Francisco. Goście zapoznali się z zasadami planowania przestrzennego w Krakowie.

Planiści z USA w magistracie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UMK Bożena Kaczmarska-Michniak przedstawiła zarys historii i metodologię tworzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa oraz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Amerykańscy planiści byli pod wrażeniem zarówno długofalowej wizji rozwoju Krakowa, na której opiera się Studium, jak i zaawansowanych technik opracowywania miejscowych dokumentów planistycznych i wyrazili zainteresowanie współpracą i wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie