Konferencja SMART_KOM czyli miasto z głową

W czwartek, 28 maja eksperci polscy i zagraniczni, a także przedstawiciele administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, podsumowali projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast".

Konferencja SMART_KOM czyli miasto z głową
Fot. Krakowski Park Technologiczny

Obrady konferencji, którą otworzył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski toczyły się w murach zmodernizowanego gmachu Pałacu pod Krzysztofory – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

160 ekspertów, 4 sektory (NGO, biznes, nauka, administracja), ok. 160 godzin (w ramach 17 spotkań), 5 wizyt studyjnych, 2 konferencje, 2 ekspertów zewnętrznych i wreszcie 25 innowacyjnych projektów w tym 2 pilotażowe – tak w liczbach prezentuje się projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, realizowany przez Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie i Miasto Kraków we współpracy z Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

- We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie efektywne zarządzanie miastem to nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jak powinna rozwijać się metropolia, by zapewnić swoim mieszkańcom optymalne warunki do życia i prowadzenia biznesu, jak wzmacniać potencjał gospodarczy regionu i jak generować napływ kapitału inwestycyjnego – mówiła podczas inauguracji konferencji Wiesława Kornaś-Kita, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. - To także umiejętność diagnozowania i przewidywania potencjalnych zagrożeń. Odpowiedzią na powyższe pytania powinna być dobrze zaprojektowana strategia, uwzględniająca potrzeby i oczekiwania mieszkańców z jednej strony, z drugiej potencjał regionu i wyzwania cywilizacyjne – wskazywała prezes KPT SA.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślał, że Kraków jako miasto ludzi młodych, uczących się i przedsiębiorczych jest doskonałym miejscem na wypracowanie strategii inteligentnych miast. – Projekt idealnie wpisał się w społeczny, naukowy i gospodarczy klimat Krakowa, w najbardziej aktualne, strategiczne plany rozwojowe miasta i w budowanie nowoczesnego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W działania służące zwiększaniu konkurencyjności inwestycyjnej tego obszaru, w podnoszenie jakości życia jego mieszkańców – wyliczał Jacek Majchrowski. Przypomniał, że w ostatnim czasie Kraków wdrożył wiele inteligentnych rozwiązań, choćby w zakresie transportu publicznego, usług dla mieszkańców i turystów, czy zarządzania miastem. Szczególną uwagę zwrócił na projekt Obserwatorium: - To doskonałe i cieszące się rosnącą popularnością narzędzie przydatne dla mieszkańców i inwestorów – mówił prezydent Miasta.

Przypomnijmy, że projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” stanowi wypadkową wielu ważnych elementów: wspólnych spotkań z ekspertami, analiz i dyskusji, wizyt studyjnych, warsztatów diagnostycznych i strategicznych oraz niezliczonej ilości czasu poświęconego na pracę indywidualną osób zaangażowanych w projekt. Łącznie, prawie dwuletnie prace zaowocowały powstaniem Strategii SMART_KOM, stanowiącej dokument wyznaczający kierunki rozwoju w zakresie inteligentnego obszaru metropolitalnego Krakowa.

Cały proces prac nad projektem SMART_KOM składał się z III etapów:

I etap projektu obejmował warsztaty diagnostyczne przeprowadzone dla 6 obszarów smart city: people, living, economy, government, environment, mobility. Każdy warsztat obejmował analizę potencjału regionu, w tym analizę SWOT, jak również analizę interesariuszy, zgodnie z przyjętą metodologią. W warsztacie wzięli udział pracownicy UMK oraz jednostek miejskich, eksperci zewnętrzni reprezentujący środowiska naukowe, biznes oraz organizacje pozarządowe. Efektem tego etapu było także ustalenie kierunków wizyt studyjnych.

II etap projektu poświęcony był identyfikacji dobrych praktyk, w obszarach „największej potencjalnej efektywności", zdefiniowanych podczas warsztatów w ramach pierwszego etapu. Etap II rozpoczęły wizyty studyjne w miastach, które są obecnie liderami we wdrażaniu rozwiązań smart city w Europie, takich jak Wiedeń i Helsinki, Barcelona, Tallin i Tartu. Po każdej wizycie studyjnej został opracowany raport cząstkowy, w którym zaprezentowano wdrożone zagraniczne dobre praktyki w zakresie smart city w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta wraz z rekomendacjami do przeniesienia na grunt krajowy.

III etap projektu obejmował 10 spotkań z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych oraz konsultacje społeczne. Efektem tych działań było opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju dla wdrażania rozwiązań smart city zapisanych w Strategii SMART_KOM, wybór priorytetów, opracowanie zestawu 25 propozycji projektowych prezentujących możliwe do wdrożenia w Krakowie i KOM rozwiązania smart. Podsumowaniem tej części prac są dwa projekty pilotażowe przygotowane do wdrożenia.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie