„Mit Galicji”. Nowa wystawa w MCK

9 października 2014 r. w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbył się wernisaż wystawy „Mit Galicji", przygotowanej przez MCK we współpracy z Wien Museum w Wiedniu. Wystawę można zwiedzać do 8 marca 2015 r.

„Mit Galicji”. Nowa wystawa w MCK
Fot. www.mck.krakow.pl

Wystawa „Mit Galicji" jest zwieńczeniem projektu badawczego MCK o tej samej nazwie realizowanego od 2010 r. i pierwszą w Polsce prezentacją konfrontującą różne perspektywy spojrzenia na historię Galicji: polską, ukraińską i żydowską. Galicja zniknęła z mapy Europy w 1918 roku wraz z rozpadem monarchii austro-węgierskiej, której była prowincją. Ale wciąż istnieje w świadomości i pamięci zbiorowej dzisiejszych mieszkańców tego regionu. Krakowska wystawa to próba odpowiedzi na pytanie, jak powstał i jaki jest współczesny wymiar tego mitu, dlaczego odwołuje się do niego literatura, sztuka i film, a sama galicyjskość jest dziś atrakcyjną marką. Ekspozycja konfrontuje mityczne wyobrażenia z faktami historycznymi i perspektywą uwikłanych w tę historię narodów. Szerokie spektrum wyobrażeń o Galicji pokazane zostanie przez różnorodne media: dzieła sztuki, dokumenty, filmy i literaturę ze zbiorów polskich, austriackich i ukraińskich muzeów, galerii oraz prywatnych kolekcji. Projekt został wsparty m.in. przez trzy lwowskie muzea: Narodową Galerię Obrazów, Muzeum Historyczne oraz Bibliotekę Stefanyka. Na wystawie znalazło się blisko 600 eksponatów – dzieł sztuki, archiwaliów i artefaktów – dotąd nieeksponowanych w kontekście badań nad Galicją i jej dziedzictwem kulturowym. Wśród nich zobaczymy m.in. prace Jacka Malczewskiego, Maurycego Gottlieba czy Włodzimierza Tetmajera a dzieła współczesnych artystów polskich takich jak Tadeusz Kantor i Mirosław Bałka zawisną obok prac ich ukraińskich kolegów: Jurka Kocha i Włodka Kostyrki. Ekspozycję dopełniają dokumenty historyczne, unikatowy zestaw map archiwalnych i przedmioty codziennego użytku.

Wystawa została objęta honorowymi patronatami: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Prezydenta Miasta Krakowa; Ministra ds. Sztuki, Kultury, Konstytucji i Służby Publicznej Republiki Austrii oraz Burmistrza Wiednia.

W wernisażu wystawy wzięli udział m.in.: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, reprezentująca Burmistrza Wiednia Wiceprzewodniczaca Rady Miasta i Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia Marianne Klicka, Ambasador Austrii w Wielkiej Brytanii J.E. dr Emil Brix, Dyrektor Wien Museum dr Wolfgang Kos oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Więcej o wystawie na stronie MCK: www.mck.krakow.pl/page/mit-galicji

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
POLECAMY
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie