Zakończenie misji dyplomatycznej Ellen Germain – Konsul Generalnej USA w Krakowie

W poniedziałek, 6 lipca, odbyło się pożegnalne spotkanie Prezydenta Jacka Majchrowskiego z Konsul Generalną Stanów Zjednoczonych w Krakowie Ellen Germain. Za swoje zasługi na rzecz rozwijania polsko-amerykańskiej współpracy na poziomie lokalnym, kończąca misję dyplomatyczną w naszym mieście Pani Konsul została uhonorowana odznaką Honoris Gratia.

Zakończenie misji dyplomatycznej Ellen Germain – Konsul Generalnej USA w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

Podczas kurtuazyjnego spotkania Pani Konsul podziękowała Prezydentowi za lata życzliwej i owocnej współpracy. Nie kryła ona emocji opowiadając o swoich ulubionych krakowskich miejscach i ciepłym przyjęciu, z którym spotkała się w naszym mieście. Podkreśliła również intensywny rozwój Krakowa - m.in. w zakresie nowych technologii i IT – który jest dobrą prognozą na dalszy rozwój polsko-amerykańskich kontaktów biznesowych i naukowych.

Przypomnijmy, że Pani Konsul współpracowała z władzami miasta podczas ważnych wydarzeń o charakterze oficjalnym i kulturalnym. Dzięki jej zaangażowaniu na przełomie 2012 i 2013 r. krakowianie mieli możliwość podziwiać prace legendarnego amerykańskiego artysty Andy'ego Warhola, które były prezentowane w Międzynarodowym Centrum Kultury podczas wystawy „Andy Warhol – konteksty" zorganizowanej przy współpracy Konsulatu Stanów Zjednoczonych oraz Konsulatu Generalnego Słowacji.

Ellen Germain angażowała się w inicjowanie oraz zacieśnianie krakowsko-amerykańskich kontaktów biznesowych i edukacyjnych, w tym promowanie powstających w naszym mieście firm typu „start up" działających w obszarze nowych technologii. Konsulat Generalny USA współpracował z Akademią Górniczo-Hutniczą podczas organizacji konkursu pt. „The Next Big Thing – Startup Idea Show", którego celem było zachęcanie studentów krakowskich uczelni do przedsiębiorczości. Finaliści konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów podczas Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji, zorganizowanego wspólnymi siłami Konsulatu USA i AGH w październiku 2013 r. dla przedsiębiorców i naukowców z Polski i USA.

Wspierała ona również inne inicjatywy krakowskich uczelni i instytucji edukacyjnych, takie jak np.: wyprawę członków Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej AGH „Bystrze" do Wielkiego Kanionu, czy Międzynarodową Letnią Szkołę nauczania o Holokauście, organizowaną przez Centrum Badań Holokaustu i Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Muzeum Holokaustu Stanu Illinois, Żydowskim Muzeum Galicja, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz instytutem Yad Vashem. Pani Konsul nadzorowała również realizację ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i finansowanego przez Departament Stanu programu „Summer 2014 Study of the United States Institute for Secondary School Educators", skierowanego do osób uczących lub przygotowujących programy na temat Stanów Zjednoczonych i obejmującego zagadnienia dotyczące amerykańskiej kultury, instytucji i społeczeństwa. Sięgając po najlepsze wzorce współpracy z młodymi krakowianami, w 2014 r. - z okazji 40. rocznicy istnienia Konsulatu Generalnego USA w Krakowie - amerykańska placówka dyplomatyczna wyszła z inicjatywą utworzenia przy Konsulacie 40-osobowej Rady Młodzieżowej, czyli „Youth Council" zrzeszającej młodych aktywistów z rejonu Południowej Polski.

Ellen Germain popierała również program współpracy partnerskiej Krakowa z Rochester i San Francisco. Pani Konsul sprzyjała wzajemnej wymianie kulturalnej oraz realizacji wspólnych projektów miast.
Pani Konsul wyjeżdża z Krakowa pod koniec lipca i wraca do Waszyngtonu. W Departamencie Stanu będzie się ona zajmować relacjami USA z krajami Bliskiego Wschodu.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOkronika Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie