Obchody Niepodległości Ukrainy i odznaczenie Konsula Witalija Maksymenko

Prezydent Jacek Majchrowski wziął udział w obchodach Święta Niepodległości Ukrainy zorganizowanych przez Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie. Uroczystość, która odbyła się w poniedziałek, 24 sierpnia 2015 r., w Willi Decjusza była okazją do podsumowania misji dyplomatycznej Konsula Generalnego Ukrainy Witalija Maksymenko. Za swoje zasługi na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich kontaktów Krakowa i Małopolski z partnerami ukraińskimi Konsul Maksymenko otrzymał odznakę Honoris Gratia.

Obchody Niepodległości Ukrainy i odznaczenie Konsula Witalija Maksymenko
Fot. Wiesław Majka

W uroczystości z okazji 24. rocznicy proklamowania przez Ukrainę niepodległości od ZSRR tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz , m.in. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk; a także dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, ukraińskiej diaspory, świata polityki, kultury i biznesu. Wydarzenie to – jak podkreślił w swoim przemówieniu Konsul Generalny Ukrainy – odbywa się w cieniu konfliktu zbrojnego na Donbasie i bohaterskiej walki ukraińskich żołnierzy o terytorialną integralność i suwerenność ich kraju. Witalij Maksymenko złożył podziękowania wszystkim przyjaciołom Ukrainy, którzy słowem i czynem wspierają integrację europejską tego kraju i pomagają jego rodakom w trudnych dla nich czasach wojny.

Składając życzenia wszystkim Ukraińcom, Prezydent Jacek Majchrowski podkreślił wielowiekową tradycję współpracy Krakowa z ukraińskimi miastami i podziękował Konsulowi Maksymenko za sześć lat wyjątkowo aktywnej działalności w naszym mieście i owocnej współpracy pomimo trudnego okresu w historii jego kraju. Prezydent wręczył Konsulowi odznakę Honoris Gratia oraz specjalny upominek – ceramiczne gołąbki symbolizujące pokój a zarazem będące „wizytówką" krakowskiego Rynku Głównego.

Funkcję Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Witalij Maksymenko pełni od sierpnia 2010 roku. Jako Dziekan krakowskiego Korpusu Konsularnego wzorowo integrował on środowisko działających w naszym mieście zagranicznych dyplomatów, aktywnie uczestniczył w organizacji wizyt w Krakowie i Małopolsce ukraińskich delegacji parlamentarnych i samorządowych, inicjował rozmaite projekty z zakresu wymiany kulturalnej i edukacyjnej, dbał o interesy licznej mniejszości ukraińskiej w Krakowie, otaczał szacunkiem miejsca ważne dla polsko-ukraińskiej pamięci historycznej, promował turystyczną i biznesową atrakcyjność naszego miasta i regionu. W trakcie misji dyplomatycznej Konsula Maksymenko odbyły się liczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia, m.in. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, mające duże znaczenie dla rozwoju dobrosąsiedzkich kontaktów obu krajów oraz intensyfikacji ich współpracy w dziedzinie gospodarki i sportu. Potwierdzeniem zaangażowania Konsula Maksymneko w obronę ukraińskich interesów i uniwersalnych europejskich wartości jest jego działalność po mającym miejsce na przełomie 2013 i 2014 r. kryzysie politycznym na Ukrainie, zakończonym „Rewolucją godności" i zmianą władzy. Wydarzenia te, które pociągnęły za sobą ekonomiczną i gospodarczą destabilizację Ukrainy, aneksję Krymu przez Rosję i konflikt zbrojny na wschodzie kraju, wymagały odpowiedniej reakcji państw UE i zorganizowanej formuły pomocy dla Ukrainy. Pan Konsul osobiście nadzorował leczenie rannych żołnierzy ukraińskich w polskich szpitalach, koordynował liczne akcje pomocy (finansowej, humanitarnej, medycznej) na rzecz Ukrainy, organizował spotkania informacyjne na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie, letnie szkoły i turnusy rehabilitacyjne do Polski ukraińskich dzieci. Dzięki aktywności Pana Konsula Kraków mógł dać dowód solidarności z ukraińskimi partnerami i poparcia dla prodemokratycznych aspiracji ukraińskiego społeczeństwa. Witalij Maksymenko popierał również program współpracy partnerskiej Krakowa z miastami ukraińskimi – Lwowem i Kijowem – uczestnicząc w oficjalnych i roboczych wizytach przedstawicieli tych miast w Krakowie oraz w licznych prezentacji kulturalnych Lwowa w Krakowie, z których ostatnia miała miejsce w czerwcu 2015 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYDARZENIA NA OTOFOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie