Nowy Ambasador Brazylii z pierwszą oficjalną wizytą w Krakowie

Jego Ekscelencja Ambasador Brazylii Alfredo Leoni złożył listy uwierzytelniające i rozpoczął urzędowanie w Warszawie z końcem czerwca br. 15 października odwiedził Kraków i spotkał się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim. W spotkaniu udział wziął również Konsul Honorowy Brazylii w Krakowie Grzegorz Hajdarowicz.

Nowy Ambasador Brazylii z pierwszą oficjalną wizytą w Krakowie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Podczas spotkania omówiono związki Krakowa z brazylijską Kurytybą. Od 1993 r. stolica brazylijskiego Stanu Paraná nosi tytuł honorowego miasta bliźniaczego Krakowa. O nadaniu tego tytułu zadecydował m.in. fakt, iż Kurytyba to największe skupisko Polonii w Brazylii.

Znaczna odległość dzieląca miasta sprawiła, że dotychczasowe kontakty Kurytyby i Krakowa miały charakter okazjonalny i kurtuazyjny. W ostatnich latach wymiana pomiędzy miastami koncentrowała się na zagadnieniach artystycznych: latem 2014 r. w Krakowie oglądać można było wystawę prac kurytybskich artystek malarek pochodzenia polskiego, natomiast w czerwcu 2015 r. krakowski performer Artur Grabowski uczestniczył w organizowanym w Kurytybie Biennale.

Ambasador z zaciekawieniem przyjął informację o dotychczasowej współpracy i zaoferował pomoc w jej dalszym rozwijaniu. Kraków będzie się również starał skorzystać z brazylijskich doświadczeń związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Poprzednia edycja tego ogromnego wydarzenia okazała się prawdziwym sukcesem. Warto więc zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami logistycznymi i wykorzystać je w Krakowie dopasowując do uwarunkowań lokalnych. Ambasador Leoni zadeklarował swoje pośrednictwo i wsparcie dla tej wymiany doświadczeń.

Alfredo Leoni jest zawodowym dyplomatą. Przed objęciem placówki w Warszawie reprezentował swój kraj m.in. w Pakistanie, USA, Japonii i Włoszech.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOkronika Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie