Nowy Konsul Generalny Rosji z wizytą w magistracie

W środę, 21 października 2015 r., pierwszą oficjalną wizytę w krakowskim magistracie złożył nowy Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin. Spotkanie z Prezydentem Jackiem Majchrowskim miało charakter kurtuazyjny i zapoznawczy.

Nowy Konsul Generalny Rosji z wizytą w magistracie
Fot. Wiesław Majka

Misję dyplomatyczną w naszym mieście Aleksandr Minin rozpoczął w sierpniu 2015 r., zastępując na stanowisku Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie Wiktora Kolesnikowa. Aleksandr Minin jest zawodowym dyplomatą z wieloletnim stażem pracy zarówno w placówkach zagranicznych, jak i strukturach rosyjskiego MSZ. W 1984 r. ukończył on Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet) przy MSZ Rosji (wówczas ZSRR). Pracę w MSZ rozpoczął w tym samym roku. W latach 2000-2003 oraz 2009-2012 był Radcą oraz Starszym Radcą w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Doskonale włada językiem polskim i angielskim.

Aleksandr Minin wielokrotnie odwiedzał Kraków przy okazji wizyt oficjalnych rosyjskich delegacji. Obecnie, w związku z objęciem stanowiska Konsula Generalnego, realizuje szereg wizyt gospodarskich w województwach objętych jurysdykcją Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie – m.in. w województwie śląskim i podkarpackim. Konsul Minin spotkał się już oficjalnie z Wojewodą Małopolskim oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Listy uwierzytelniające wręczył również Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.

Konsul zgodził się z Prezydentem Majchrowskim, iż współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym nie powinna być uzależniania od „wielkiej" polityki i bilateralnych relacji państw. Realizowana w ramach ponad-politycznych związków, uniwersalnych wartości i analogii np. na płaszczyźnie kulturalnej, współpraca polskich i rosyjskich miast jest szansą na pogłębienie wzajemnego zrozumienia i zwalczanie nie zawsze uzasadnionych narodowych animozji. Dlatego jednym z priorytetów działalności Aleksandra Minina będzie aktywizacja partnerskich kontaktów Krakowa z Moskwą i Sankt Petersburgiem oraz sprzyjanie realizacji różnorodnych polsko-rosyjskich projektów. Nowy Konsul Generalny zadeklarował podczas spotkania swoją otwartość na pogłębianie dialogu polsko-rosyjskiego oraz gotowość rozwijania dalszej współpracy z władzami Krakowa.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie