Wiceminister Kultury Litwy z wizytą w Krakowie

Największa w dotychczasowej historii prezentacja kultury litewskiej w Polsce – „Litwa w Krakowie. Sezon kultury 2015" – rozpoczęła się w połowie października i potrwa do końca stycznia 2016 r. Wydarzenie to było okazją do odwiedzenia naszego miasta przez Wiceministra Kultury Republiki Litewskiej Romasa Jarockisa. W piątek, 23 października 2015 r., złożył on oficjalną wizytę Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu.

Wiceminister Kultury Litwy z wizytą w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

W kurtuazyjnym spotkaniu wzięły udział również Attaché Kulturalny Republiki Litewskiej w RP Rasa Rimickaite oraz Ina Kniuriene z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Kultury Litwy. Wiceminister Jarockis złożył na ręce Prezydenta Majchrowskiego serdeczne podziękowania dla władz i instytucji naszego miasta za współpracę w ramach organizacji litewskiej prezentacji. Stopień zaangażowania krakowskich instytucji – w szczególności Krakowskiego Biura Festiwalowego – przerósł oczekiwania litewskich partnerów i umożliwił celebrowanie bogactwa litewskiej kultury w Krakowie na niezwykle wysokim poziomie. Chociaż wydarzenie zostało w całości sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, efektywna realizacja programu prezentacji nie byłaby możliwa bez współpracy instytucji z Krakowa i Wilna, co jest – zdaniem Ministra Jarockisa – dobrym prognostykiem możliwości aktywizacji współpracy obu miast.

Romas Jarockis, który z wykształcenia jest historykiem i archeologiem, miał okazję odwiedzić Kraków w 1988 r. Podczas piątkowego spotkania podzielił się on z Prezydentem Majchrowskim swoją opinią na temat zmian, które zaszły w naszym mieście od tamtego czasu. Szczególne wrażenie na gościu wywarł odnowiony Kazimierz. Wdrożona przez władze Krakowa strategia odnowy tej dzielnicy, podobnie jak miejska strategia rozwoju przestrzennego, mogłyby – zdaniem Wiceministra - stanowić przykład dla podobnych działań w Wilnie. Uściślenie współpracy Krakowa i Wilna w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, a także jej rozszerzenie o takie tematy jak rewitalizacja i strategia odnowy dzielnic historycznych powinno stać się priorytetem partnerskich kontaktów obu miast. Być może tej właśnie tematyce poświęcone zostaną wydarzenia w ramach 25-lecia współpracy partnerskiej Krakowa i Wilna w 2016 r. Odnosząc się do entuzjastycznych komentarzy Wiceministra Jarockisa, Prezydent Majchrowski zwrócił uwagę na problemy władz Krakowa odpowiedzialnych za architektoniczny wizerunek miasta związanych z prawem własności do nieruchomości. Wobec braku w Polsce przepisów ustanawiających datę do której można się legalnie ubiegać o zwrot majątku samorządy nie zawsze mają możliwość objęcia zabytkowych nieruchomości opieką konserwatorską. Wspomniane regulacje stosunkowo niedawno weszły w życie na Litwie i w znacznym stopniu ułatwiają pracę władzom miast.

Wiceminister Jarockis pytał również Prezydenta o finansowanie prac konserwatorskich w Krakowie uzyskując szczegółową informację o działalności SKOZK oraz miejskim Programie renowacji fasad kamienic. Okazuje się, że temat odnowy zabytków jest tematem niezwykle ważkim dla stolicy Litwy. W Wilnie, którego starówka również wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trwają obecnie prace nad stworzeniem porozumienia Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej (odpowiedzialnego dotychczas za odnowę zabytków Wilna), lokalnego samorządu oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. Porozumienie ma precyzować kwestie finansowania prac konserwatorskich, a także stanowić swoistą strategię rozwoju ruchu turystycznego w Wilnie. Do turystycznego rekordu Krakowa – 10 milionów turystów rocznie – stolicy Litwy jeszcze daleko.

Podczas spotkania omówiono również inne pomysły w zakresie aktywizacji współpracy Krakowa i Wilna – np. stworzenie tematycznego szlaku turystycznego łączącego oba miasta. Litewscy goście zadeklarowali, że będą zabiegać o jak najszybszą wizytę w Krakowie nowego Mera Wilna - Remigijusa Šimašiusa. Spotkanie Prezydentów obu miast z pewnością będzie pozytywnym impulsem do rozwoju dalszej współpracy.

Więcej o projekcie „Litwa w Krakowie. Sezon kultury 2015"

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie