O sukcesach i planach polsko-węgierskiej współpracy w Krakowie

Inicjatywy na rzecz zacieśniania bilateralnych kontaktów Polski i Węgier należą do priorytetów działalności otwartego w ubiegłym roku Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie. Na ich brak z pewnością nie musimy narzekać! 23 października Prezydent Jacek Majchrowski wziął udział w obchodach Święta Narodowego Węgier, zaś 26 października spotkał się oficjalnie z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, dr Csabą Balogh.

O sukcesach i planach polsko-węgierskiej współpracy w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

Święto Narodowe Węgier obchodzone było w Krakowie w 59. rocznicę wybuchu powstania niepodległościowego na Węgrzech w 1956 r. Właśnie ta uroczystość, zorganizowana przez Konsula Generalnego Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, stała się dla Ministra dr Csaby Balogh okazją do złożenia pierwszej wizyty w naszym mieście. Podczas kurtuazyjnego spotkania z Prezydentem Majchrowskim węgierski gość zadeklarował, że z całą pewnością nie będzie to wizyta ostatnia, Kraków jest bowiem miastem, które potrafi zauroczyć.

Minister Balogh poinformował Prezydenta, że rząd węgierski określił już ramy finansowe dla zaplanowanego na przełomie 2016 i 2017 r. „Roku Węgierskiego w Polsce". Okres ten zapowiada się jako niezwykle bogaty w różnorodne wydarzenia kulturalne. Najważniejszym punktem prezentacji węgierskiej kultury będzie koncert planowany w Centrum Kongresowym ICE z udziałem orkiestry Sinfonietta Cracovia oraz węgierskiego solisty bądź dyrygenta. Jako najbardziej odpowiedni termin dla tego wydarzenia Pan Minister wskazał dzień 23 października 2016, czyli Święto Narodowe Węgier i 60. rocznicę Powstania Węgierskiego. Pozostałe punkty programu będą ustalane bezpośrednio z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie.

W trakcie spotkania dr Csaba Balogh wyraził także gotowość do wspierania aktywizacji partnerskich kontaktów Krakowa i Budapesztu. Nawiązana w 2005 r. współpraca była w ostatnich latach mało dynamiczna, czego przyczyn można się doszukiwać w zachodzących aktualnie na Węgrzech zmianach natury społeczno-politycznej i związanych z nimi nowymi wyzwaniami. Zasadne wydaje się poszukiwanie nowych – poza dotychczas określonymi – obszarów współpracy Krakowa i Budapesztu. Z uwagi na potencjał naukowy i akademicki obu miast, impulsem do ożywienia ich kontaktów mogłyby się stać np. wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Budapeszt boryka się obecnie z problemem ograniczania ruchu w mieście. Do 2016 r. musi tam zostać wprowadzona opłata za wjazd do miasta, nazywana roboczo „opłatą korkową". Był to jeden z warunków uzyskania wparcia finansowego z UE na budowę metra. Planowane jest wprowadzenie dwóch stref: pierwsza obejmowałaby cały Budapeszt i zakładała niższą opłatę, porównywalną do opłat za przejazd autostradą (z możliwością uiszczenia opłaty miesięcznej lub rocznej); druga – z dużo wyższą taryfą, obejmowałaby centrum miasta. Plany te wzbudzają liczne kontrowersje. Wysuwane są nawet zarzuty o możliwości paraliżu komunikacyjnego miasta w wyniku wdrożenia proponowanych rozwiązań. Choć zdaniem Ministra Balogha obawy te są nieco przesadzone, Budapeszt mogły być zainteresowany wymianą doświadczeń z zakresu zarządzania ruchem w mieście.

Innym tematem poruszonym podczas spotkania było zanieczyszczenie powietrza, które w Krakowie oceniane jest jako bardzo wysokie. Prezydent Majchrowski podkreślił jednak, że porównywanie polskich miast pod tym względem jest problematyczne, gdyż tylko Kraków prowadzi regularny monitoring poziomu zanieczyszczenia. Prezydent przedstawił gościowi z Węgier podejmowane w naszym mieście zaawansowane działania w kierunku eliminacji źródeł zanieczyszczenia, głównie tzw. niskiej emisji. W Krakowie realizowany jest m.in. program wymiany pieców węglowych, który umożliwia – pod warunkiem zgody mieszkańców - sfinansowanie kosztów wymiany instalacji grzewczej w budynkach. Miasto promuje ekologiczny transport, stawiając na komunikację tramwajową i inwestując w nowoczesny tabor. To właśnie w Krakowie uruchomiono pierwszą regularną linię, na której kursują wyłącznie autobusy elektryczne. Niestety, najtrudniej jest zwalczać zanieczyszczenie, które dociera do Krakowa z sąsiednich gmin. Chociaż zgodnie z raportami Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie w Krakowie żyje się najdłużej.

Na koniec Minister Balogh gorąco podziękował Prezydentowi za wsparcie, które Urząd Miasta okazuje Konsulatowi Generalnemu Węgier w Krakowie. Gość wyraził również przekonanie, że współpraca ta zaowocuje wieloma ciekawymi projektami.

Zobacz zdjęcia z obchodów Święta Narodowego Węgier na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie