Jacek Majchrowski Współprezydentem CEMR

Podczas poniedziałkowego (7 grudnia 2015 r.) posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) w Paryżu zatwierdzono kandydaturę Jacka Majchrowskiego na Współprezydenta (co-president) tego stowarzyszenia zrzeszającego samorządy lokalne i regionalne w Europie.

Jacek Majchrowski Współprezydentem CEMR
Fot. CEMR

Prezydent Jacek Majchrowski jest członkiem CEMR jako Wiceprezes Związku Miast Polskich. To właśnie ta organizacja wraz ze Związkiem Powiatów Polskich, reprezentuje nasz kraj w CEMR. Jacek Majchrowski będzie wspierał w pracy nowego Prezydenta Rady - Iñigo de la Serna Hernáiza, Burmistrza Santander i członka Hiszpańskiej Federacji Gmin i Prowincji.

Działania CEMR skupiają się na promocji silnej, zjednoczonej i demokratycznej Europy opartej na samorządach lokalnych i regionalnych. Działalność obejmuje szeroki wachlarz tematów od usług publicznych, przez transport i politykę regionalną. Na forum Rady szeroko omawiane są również zagadnienia środowiskowe, szczególnie istotne dla walczącego o czyste powietrze Krakowa. To właśnie na tych kwestiach oraz na polityce senioralnej będzie koncentrowała się krakowska obecność w CEMR w kolejnych miesiącach.

Ochrona środowiska, obok zamówień publicznych, czy funduszy strukturalnych, to te dziedziny, w których legislacja Unii Europejskiej szczególnie wpływa na samorządy lokalne i regionalne w Europie. Dlatego CEMR podejmuje liczne działania lobbingowe, aby wpływać na kształt europejskiego prawa. Poprzez dialog i konsultacje wypracowuje wspólne stanowiska, będące odpowiedzią na propozycje Komisji Europejskiej, lobbuje również w Parlamencie Europejskim czy Radzie Ministrów zgłaszając swoje poprawki.

Poza lobbingiem CEMR skupia się na wymianie informacji i doświadczeń oraz wspieraniu współpracy miast partnerskich.

Rada Gmin i Regionów Europy to organizacja europejska, jej członkami są przede wszystkim związki władz lokalnych i regionalnych z państw należących do Rady Europy. Do organizacji należą jednak także przedstawiciele państw spoza Unii Europejskiej, np. Norwegii czy Szwajcarii. CEMR działa również na arenie międzynarodowej - jest europejską sekcją światowej organizacji miast i gmin United Cities and Local Governments (UCLG). W jej ramach promuje demokrację, idee samorządów lokalnych i wymianę informacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie