Noworoczne spotkanie Prezydenta z krakowskim korpusem konsularnym

To już stały punkt w styczniowym kalendarzu! Kontynuując tradycję 21 stycznia 2016 r. Prezydent Jacek Majchrowski spotkał się z krakowskimi dyplomatami w kolejnej miejskiej jednostce kultury - Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Piękna, zabytkowa Sala Fontany podniosła uroczysty charakter tego wydarzenia. 

Noworoczne spotkanie Prezydenta z krakowskim korpusem konsularnym
Fot. Wiesław Majka

Prezydent Jacek Majchrowski najpierw serdecznie powitał  obecnych po raz pierwszy na takim spotkaniu nowych konsulów, którzy w ubiegłym roku rozpoczęli swoją misję w Krakowie: Aleksandra Minina, Konsula Generalnego Rosji, Oleha Mandiuka, Konsula Generalnego Ukrainy oraz Waltera Braunohlera, Konsula Generalnego USA.  Było to także pierwsze spotkanie w tym gronie dla Pani Tsakhiur Urtnasan, Konsul Honorowej Mongolii, której przedstawicielstwo zostało otwarte w październiku 2015 r. 

W związku z zakończeniem misji przez Konsula Ukrainy Witalija Maksymenko, nowym dziekanem krakowskiego korpusu konsularnego został Konsul Generalny Niemiec Werner Kӧhler, najstarszy stażem krakowski zawodowy dyplomata.

Jak co roku, Pan Prezydent podsumował miniony rok oraz przedstawił najważniejsze tegoroczne plany. I tak, w 2015 roku świętowaliśmy jubileusze partnerstwa z Florencją (30 lat), Solurą (25 lat) oraz ze Lwowem (20 lat). Zakończyliśmy też obchody 20-lecia partnerstwa z Edynburgiem. Ważnym wydarzeniem, potwierdzającym znaczącą rolę Krakowa na arenie międzynarodowej był wybór Prezydenta Jacka Majchrowskiego na  współprezydenta (co-president) CEMR – Rady Gmin i Regionów Europy, stowarzyszenia zrzeszającego samorządy lokalne i regionalne w Europie.

Tegoroczny kalendarz także wypełnią liczne projekty realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi. Świętować będziemy kolejne jubileusze: 20-lecie powstania Domów –  Krakowskiego w Norymberdze oraz Norymberskiego w Krakowie, a także 25-lecie podpisania umowy z Frankfurtem n/Menem.  Będziemy gościć uczestników licznych kongresów – np. 2 edycji Europejskiego Kongresu Samorządów,  dorocznego spotkania Europejskiej Sieci Komitetów Narodowych UNESCO, a   w połowie  roku rozpoczniemy  obchody Roku Węgierskiego w Polsce . 

Jednak największym wyzwaniem będą z pewnością Światowe Dni Młodzieży, podczas których współpraca i wsparcie placówek konsularnych będzie szczególnie bardzo pożądane i cenne. 

Dziekan Korpusu Konsularnego Werner Kӧhler, podsumowując działania konsulatów, podziękował również za przychylność władz Krakowa wobec działań podejmowanych przez te placówki oraz zapewnił o woli współpracy także i  w bieżącym roku. 

Niezmiennie życzliwa atmosfera podczas spotkania oraz ożywione rozmowy kuluarowe potwierdzają, że dotychczasowa współpraca władz miasta i krakowskich dyplomatów jest naprawdę udana. Wzajemna życzliwość i otwartość, a także gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw dają gwarancję, że i ten rok przyniesie wiele ciekawych projektów.

Zobacz zdjęcia z uroczystości na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie