33. placówka dyplomatyczna w Krakowie

We wtorek, 8 marca 2016 r., podczas kurtuazyjnego spotkania u Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, pełniący obowiązki Ambasadora Królestwa Niderlandów Adriaan Palm przedstawił nowego Konsula Honorowego Królestwa Niderlandów w Krakowie. Jest nim Patrick den Bult, przedsiębiorca przez wiele lat związany z Krakowem, radny Miasta Krakowa w latach 2010-2011.

33. placówka dyplomatyczna w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

Nowy konsulat zostanie uroczyście otwarty 25 kwietnia br., w holenderskie Święto Króla. Podczas spotkania u Prezydenta Adriaan Palm podkreślił swoje zadowolenie faktem, że przedstawicielem Holandii w Krakowie został człowiek, który nie tylko znakomicie zna polskie realia, ale także ma wieloletnie kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządem. Patrick den Bult jest w równym stopniu Polakiem i Holendrem, co daje gwarancję  rozumienia kultury i realiów obydwu narodowości oraz skuteczności realizowanych przez konsulat inicjatyw.

Ambasador zadeklarował wsparcie i gotowość wymiany doświadczeń w zakresie działań władz lokalnych podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Przyznał, że nie istnieje jednolity model rozwiązań, który pasowałby do wszystkich miast, każde musi bowiem wyznaczyć swoje priorytety. Adriaan Palm podkreślił, że w Holandii, gdzie od lat wypracowywane są narzędzia wspierające działania władz lokalnych np. w dziedzinie poprawy jakości powietrza czy edukacji ekologicznej, nie osiągnięto jeszcze sukcesu. Dlatego z nadzieją patrzy on na nowe perspektywy krakowsko-holenderskiej współpracy. Prezydent Jacek Majchrowski podkreślił, że priorytetowym celem samorządów pozostaje poprawa jakości życia mieszkańców. Najbardziej znanym przykładem są działania Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza, które obserwuje obecnie cała Polska, gdyż problem bynajmniej nie dotyczy tylko naszego miasta. Kraków jako pierwszy zaczął monitorować jakość powietrza na terenie miasta i otwarcie informować mieszkańców o kolejnych rozwiązaniach testowanych w celu jej poprawy. Sukces tych działań jest w znaczącym stopniu zależny przecież od mieszkańców, których proekologiczne zachowania mogą przynieść najlepsze efekty. Główne strategie trwającej obecnie prezydencji Holandii w Unii Europejskiej dotyczą właśnie problemu zanieczyszczenia powietrza, który jest jednym z największych wyzwań miast i metropolii Europy.

Goście rozmawiali z Prezydentem Jackiem Majchrowskim także o Światowych Dniach Młodzieży, które są wyzwaniem nie tylko dla władz Krakowa i regionu, ale także dla krakowskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Otwarcie kolejnego konsulatu w naszym mieście jest bardzo dobrą wiadomością również w tym kontekście.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie