Wizyta Ambasadora Białorusi

Aktywizacja bilateralnej współpracy polsko-białoruskiej na szczeblu regionalnym i samorządowym była głównym tematem spotkania Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z Ambasadorem Republiki Białoruś w RP. J.E. Aleksander Averyanov odwiedził krakowski magistrat we wtorek 20 grudnia 2016 r.

Wizyta Ambasadora Białorusi
Fot. Wiesław Majka

Bardzo aktywne na płaszczyźnie gospodarczej i biznesowej bilateralne relacje polsko-białoruskie intensyfikują się również w wymiarze politycznym. Po deklaracjach wzajemnej otwartości ze strony władz centralnych obu krajów i wzajemnych oficjalnych wizytach, Ambasada Białorusi w RP działa na rzecz aktywizacji współpracy obu państw w różnych dziedzinach, zachęcając do partnerskich projektów zarówno przedstawicieli biznesu, jak i samorządów.

Podczas kurtuazyjnej wizyty u Prezydenta Miasta Krakowa Ambasador Averyanov nakreślił tradycyjnie dobrosąsiedzkie relacje Polski i Białorusi, podkreślając historyczne sojusze obu krajów i związki ich narodów. Wzajemne zainteresowanie Polski i Białorusi – zauważalne w środowisku biznesowym, ale także np. w turystyce – sukcesywnie się pogłębia, a jego odzwierciedleniem są wspólne projekty gospodarcze czy kulturalne. Ambasador Averyanov przypomniał, że w marcu przyszłego roku Polska i Białoruś będą obchodzić jubileusz 25-lecia nawiązania kontaktów dyplomatycznych. Wydarzenie to stwarza dogodne warunki dla realizacji nowych inicjatyw.

Spotkanie przebiegło w serdecznej, przedświątecznej atmosferze.

Pełniący swoją misję dyplomatyczną w Polsce od 2014 r. Aleksander Averyanov realizuje obecnie cykl wizyt gospodarskich po Polsce, których celem jest nawiązanie bliższej współpracy z samorządami i przedsiębiorcami. Oprócz Małopolski Pan Ambasador odwiedził również Śląsk, a po wizycie w Krakowie uda się do Wrocławia.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie