Komunikat archiwalny

Konferencja OpenLivingLab Days w Krakowie

27 kreatywnych warsztatów tematycznych, pięć wizyt lokalnych, cztery panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i z Polski, prezentacje najlepszych prac badawczych w dziedzinie innowacji i mnóstwo okazji do networkingu – to niektóre punkty programu konferencji OpenLivingLab Days 2017, poświęconej metodologii living lab w tworzeniu innowacji technologicznych. Wydarzenie odbędzie się od 29 sierpnia do 1 września na terenach Krakowskiego Parku Technologicznego oraz kampusu UJ. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego kongres otworzył Doradca Prezydenta ds. Ochrony Powietrza Witold Śmiałek.

Konferencja OpenLivingLab Days w Krakowie
Fot. materiały prasowe

Konferencja jest współorganizowana przez European Network of Living Labs, organizację z Brukseli zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab. Lving Lab jest to realna i wirtualna platforma testowania nowych produktów i usług, skracająca do minimum drogę pomiędzy projektantem a użytkownikiem w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań.

Kraków dołączył do inicjatywy Living Lab 9 lipca 2015 roku, kiedy to Miasto podpisało z KPT porozumienie o powołaniu do życia Krakow Living Lab.

Do głównych celów projektu należy przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców naszego miasta poprzez:

 • wspieranie przedsiębiorczości technologicznej;
 • wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim a administracją publiczną;
 • promocję innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców Krakowa;
 • zwiększanie efektywności wdrażania nowych rozwiązań poprzez zmniejszanie dystansu pomiędzy projektantem a użytkownikiem rozwiązania;
 • animowanie prac związanych z otwarciem danych publicznych (Open Data), które mogą być użyteczne dla nowych produktów i usług;
 • prowadzenie wspólnego systemu testowania produktów i usług, z którego będzie mogło korzystać wiele przedsiębiorstw oraz innych chętnych twórców technologii.

Co czeka gości OpenLivingLab Days 2017?

 • 27 kreatywnych warsztatów tematycznych w obszarach: „health care”, „smart cities”, „service design”, „ecology” oraz „living lab policies”;
 • pięć wizyt lokalnych w Lamusowni, Zarządzie Zieleni Miejskiej, Centrum Sterowania Ruchem, LifeScience Klaster, Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;
 • cztery panele dyskusyjne;
 • wystąpienia ekspertów z Unii Europejskiej i z Polski – prezentacje lokalnych wyzwań;
 • prezentacje najlepszych prac w dziedzinie badań i innowacji;
 • uroczysta kolacja w Kopalni Soli Wieliczka połączona z wręczaniem nagród w konkursie na najlepszy projekt „living lab”;
 • spotkania z władzami miasta i regionu, z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za innowacje i rozwój oraz agend takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • networking.

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Małopolskiego, a także uniwersytetów krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie