Noworoczne spotkanie z krakowskimi dyplomatami

We wtorek, 16 stycznia 2018 r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z krakowskim korpusem konsularnym. Po latach przerwy, kiedy spotkania odbywały się w różnych miejskich instytucjach, konsulowie znowu przybyli do krakowskiego magistratu.

Noworoczne spotkanie z krakowskimi dyplomatami
Fot. Wiesław Majka

W czasie spotkania Prezydent Majchrowski tradycyjne podsumował miniony rok, jak również zaprezentował najważniejsze plany na rok bieżący.

W minionym roku nie odnotowano większych zmian w składzie korpusu konsularnego. Jedyną nowością jest  wznowienie działalności Konsulatu Belgii. Nowym Konsulem Honorowym Królestwa Belgii w naszym mieście został Philippe De Brouwer.

Rok 2017 był kolejnym bardzo owocnym rokiem dla rozwoju naszego miasta. Statystyki pokazały mocną pozycję Krakowa jako ważnej destynacji turystycznej i dogodnego miejsca inwestycji dla firm otwartych na innowacje. Niewątpliwie wielkim wyróżnieniem dla Krakowa było powierzenie mu roli gospodarza 41. Sesji Światowego Komitetu UNESCO. Niebagatelne znaczenie miały także obchody Roku Kościuszkowskiego, które dzięki przedstawicielom Solury i środowisk kościuszkowskich z całego świata przyjęły imponujący międzynarodowy charakter.  Ogromną frekwencją cieszyła się kolejna edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Odnieśliśmy też spektakularny sukces na kongresie Miast Światowego Dziedzictwa OWHC w Korei, podczas którego przyznano nam rolę gospodarza kolejnego kongresu w 2019 roku.

W 2017 roku konsekwentnie kontynuowane były działania na rzecz poprawy życia w naszym mieście. Zakończone zostały prace nad  Strategią Rozwoju Krakowa 2030. Poważne środki zainwestowano w  rozwój nowoczesnej komunikacji i ochronę środowiska (zakupy ekologicznych autobusów, wymianę pieców węglowych, powiększanie terenów zielonych).

„Jak zawsze w wielu ważnych dziedzinach – podkreśli Prezydent Majchrowski w swoim wystąpieniu - mogliśmy liczyć na współpracę zaprzyjaźnionych miast. – Innowacje, komunikacja, jakość powietrza, zieleń, czy idea smart city stanowiły przedmiot wielu spotkań i debat”.

Były to m.in. tematy konferencji  SMART&GREEN z udziałem przedstawicieli  Bordeaux (Francja), Trondheim (Norwegia), Lipska (Niemcy), Peczu (Węgry) oraz Tbilisi (Gruzja). Towarzyszyły również Dniom Wiednia w Krakowie, podczas których  prezydenci obu miast  podpisali kolejny dokument wyznaczający kierunki współpracy na następne 4 lata. Współpracy bardzo intensywnej, której widocznym znakiem są m.in. pomarańczowe, wiedeńskie sofy w różnych punktach przestrzeni publicznej Krakowa.

Ponadto korzystaliśmy z doświadczeń Francji jako światowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem sztucznymi polami elektromagnetycznymi. Odnotowaliśmy wiele interesujących projektów krakowsko-chorwackich, m.in. warsztaty studenckie mające na celu zaplanowanie Parku Miejskiego Bagry  nad pięknym zalewem, który będzie nosił nazwę „Mała Chorwacja”.

Jedną z najbardziej spektakularnych – i unikatowych – inicjatyw  był wielomiesięczny  projekt zrealizowany wspólnie z Edynburgiem: „Szkocka Krata dla Krakowa”. Otrzymaliśmy tartan, który stał się  kolejnym, oprócz herbu i logo, oficjalnym symbolem Krakowa.  

Dzięki aktywności i zaangażowaniu konsulatów życie kulturalne miasta znacznie się wzbogaciło. Francuski Sezon w Krakowie,  międzynarodowe obchody Dnia Jedności Niemiec oraz Dni Austrii obfitowały w wydarzenia na najwyższym poziomie artystycznym. Obchody Roku Węgierskiego także przyniosły wiele ciekawych propozycji kulturalnych,  a podczas wizyty Nadburmistrza Budapesztu Istvána Tarlósa zacieśniliśmy nasze kontakty podpisując umowę o współpracy na zasadach miast bliźniaczych.

Do podziękowań kierowanych pod adresem krakowskich dyplomatów przez Prezydenta Majchrowskiego za serdeczne zaangażowanie w działania służące pogłębianiu i zacieśnianiu zagranicznych kontaktów Krakowa, a także umacnianiu i rozwijaniu coraz bogatszej  sieci partnerstw dołączył się również Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Obaj podkreślili, że rok 2017 był bardzo ożywiony i wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku życie naszego miasta toczyć się będzie równie intensywnie. Kluczowym wydarzeniem będą z pewnością obchody 100-lecia Niepodległości naszego państwa. Do znaczenia tych obchodów nawiązała również Dziekan Krakowskiego Korpusu Konsularnego, Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy. W imieniu swoich Koleżanek i Kolegów bardzo gorąco podziękowała ona za nieustające wsparcie i życzliwość okazywane dyplomatom przez władze Krakowa i pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Podkreśliła też, że wyjątkową gościnność i oprawę towarzyszącą noworocznym spotkaniom Prezydenta z konsulami odbierają oni jako wyraz uznania dla działań podejmowanych przez konsulaty.

Serdeczna atmosfera spotkania i liczne deklaracje woli współpracy z pewnością gwarantują, że także w tym roku krakowscy konsulowie będą aktywnym uczestnikiem wielu projektów.  Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu „Kraków otwarty na świat”, gdzie znajdziecie bieżące informacje o tych projektach i wiele innych niespodzianek!

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie