Spotkanie Prezydenta z korpusem konsularnym

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r., w Muzeum Historii Fotografii odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z krakowskim korpusem konsularnym. Na atmosferę spotkania wpłynęły tragiczne wydarzenia w Gdańsku i wiadomość o śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy.

Spotkanie Prezydenta z korpusem konsularnym
Fot. Wiesław Majka

W roku 2018 nastąpiły zmiany w składzie korpusu. Swoją misję w Krakowie rozpoczęli nowi konsulowie generalni: Konsul Generalny Słowacji Tomáš Kašaj oraz Konsul Generalny USA B. Bix Aliu. Nowym Konsulem Honorowym Meksyku został Sebastiana Chwedeczko. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Aleksander Minin zakończył swoją misję w Krakowie z powodów osobistych. Z funkcji Konsula Honorowego Peru zrezygnował Andrzej Krzanowski, tym samym konsulat Peru w Krakowie przestał działać.

Podsumowując ubiegły rok, Prezydent Majchrowski podkreślił aktywne zaangażowanie krakowskich dyplomatów w życie naszego miasta. Czołowe miejsce, wśród wspólnie organizowanych wydarzeń zajęły obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. W bogatym programie obchodów nie zabrakło akcentów międzynarodowych. Dęby w Przylasku Rusieckim, z tabliczkami z nazwami miast partnerskich, zasadzone wspólnie z konsulami i mieszkańcami na pewno pozostaną z krakowianami co najmniej przez kolejne 100 lat, przypominając  o międzynarodowym wymiarze naszej niepodległości.

Równie cennym projektem była akcja „Hoover Table”, zrealizowana z inicjatywy i przy współpracy konsulatu amerykańskiego - doskonały przykład połączenia dobroczynności, biznesu i dyplomacji! Dzięki hojności krakowskich restauratorów oraz firm amerykańskich udało się zebrać ponad 60 tys. złotych i ufundować obóz przygodowo-językowy dla 30 dzieci z krakowskich placówek oświatowo-wychowawczych.

Miłym i kolorowym akcentem współpracy z konsulatami jest prezent Konsula Generalnego Słowacji Tomáša Kašaja dla Krakowa - bożonarodzeniowa choinka z słowackiego lasu, którą możemy podziwiać na Rynku Głównym od strony ul. św. Anny.

Dzięki Konsulom Generalnym Francji i Węgier uczestnicy Pikników Krakowskich mogli poczuć smak francuskich i węgierskich specjałów, poznać zagraniczne gry i zabawy oraz posłuchać węgierskiego folkloru. Z kolei krakowscy kinomani mieli nie lada ucztę za sprawą projektu „Kino na trawie” – plenerowych pokazów filmów przygotowanych przez konsulaty Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec i Włoch.

„Ten rok zapowiada się równie interesująco pod względem liczby i różnorodności wydarzeń międzynarodowych” – zapowiedział Prezydent. Już pod koniec stycznia będziemy kontynuować dyskusję nad działalnością bibliotek miejskich, koncentrując się tym razem nad ofertą bibliotek pod kątem dostępności dla różnych grup społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Jednym z ważniejszych, zbliżających się wydarzeń jest 15. Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa z przewodnim tematem „dziedzictwo i turystyka”. Będziemy także w obu miastach świętować jubileusz 40-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi. We wrześniu w szkockim Edynburgu zaplanowano Festiwal Krakowski, w czasie którego prezydenci obu miast podpiszą kolejną umowę o współpracy wyznaczającą kierunki działań na następne 5 lat.

Zabierając głos w imieniu swoich koleżanek i kolegów – jako dziekan krakowskiego korpusu - Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy pogratulowała Jackowi Majchrowskiemu kolejnej reelekcji na stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa. Podziękowała ona także za życzliwość i wsparcie ze strony władz Krakowa, dzięki któremu zagraniczne placówki dyplomatyczne mogą godnie reprezentować swoje kraje, deklarując dalszą gotowość do współpracy przy tegorocznych wydarzeniach. Konsul Körmendy podkreśliła, że dzięki noworocznym spotkaniom z dyplomatami, tradycyjnie organizowanymi w różnych krakowskich instytucjach, konsulowie mają wspaniałą możliwość odkrywania nowych miejsc, takich jak krakowska Strzelnica, od niedawna siedziba Muzeum Historii Fotografii Krakowa.

Wznosząc noworoczny toast Prezydent Jacek Majchrowski podziękował wszystkim konsulom  „za serdeczne zaangażowanie w działania służące pogłębianiu i zacieśnianiu zagranicznych kontaktów Krakowa, w umacnianie i rozwijanie coraz bogatszej sieci  naszych partnerstw”.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTOFOTOKRONIKA Miasta Krakowa

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie