Prezydent wsparł projekt Erasmus+ „Razem możemy wszystko”

21 marca prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z grupą dzieci i nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Cypru uczestniczącą w realizacji projektu edukacyjnego Erasmus+ „Together we can” („Razem możemy wszystko”). Partnerem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Urzędniczej 65. Projekt dotyczy wspierania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Prezydent złożył autograf na pięciu koszulkach, które następnie zostaną przekazane na aukcję charytatywną. Zebrane kwoty zasilą konto organizacji wspierającej prawa człowieka, wskazanej przez uczniów.

Prezydent wsparł projekt Erasmus+ „Razem możemy wszystko”
Fot. W. Majka - UMK

20 marca do Szkoły Podstawowej nr 34 przyjechała grupa uczniów i nauczycieli z czterech krajów partnerskich (Hiszpania, Portugalia, Włochy i Cypr) projektu Erasmus+ „Together we can”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat solidarności społecznej. Pracując w międzynarodowych grupach przygotowali interaktywne plakaty oraz zaprojektowali koszulki prezentujące hasła i symbole związane z popieranymi przez dzieci wartościami.

Hasłem przewodnim krakowskiej części projektu jest solidarność społeczna i jej rozumienie przez dzieci. Hasłem realizowanym w ubiegłorocznej części projektu odbywającej się w Portugalii była Wielokulturowość. Kolejne hasła przewodnie to m.in.: tożsamość oraz migranci/uchodźcy.

Projekt skupia się na edukacji włączającej tych uczniów, którzy wywodzą się z grup poszkodowanych społecznie i gospodarczo. Jego celem jest wyeliminowanie różnych form wykluczenia i dyskryminacji poprzez rozwijanie umiejętności społecznych uczniów w zakresie tolerancji, promowanie równości i edukacji włączającej, podnoszenie świadomości różnorodności Europy wśród uczniów i społeczności szkolnej, pobudzanie poczucia przynależności do szerszej społeczności opartej na wartościach tolerancji, wzajemności i solidarności.

Międzynarodowy projekt obejmuje szkoły z Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Włoch i Polski. Każdy team narodowy składa się z sześciu młodych ludzi i dwóch-trzech opiekunów. W Krakowie w projekcie uczestniczą uczennice i uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 34.

Prezydent Jacek Majchrowski został jednomyślnie wybrany przez krakowskie dzieci jako osoba, którą utożsamiają z ideami solidarności społecznej. Autograf prezydenta jest pierwszym, który znalazł się na koszulce przygotowanej przez dzieci. Pozostałe osoby, które będą proszone w przyszłości o złożenie swoich podpisów na koszulkach to: Jerzy Owsiak, Lech Wałęsa, Donald Tusk, Robert Lewandowski i Kamil Stoch.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Sonda
Jubileusz 40-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi (26-28 lipca 2019 r.) oceniasz jako:
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie