Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców odbyło się w Krakowie

27 kwietnia 2019 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste spotkanie Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS), której członkiem jest m.in. Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie.

Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców odbyło się w Krakowie
Fot. Bogusław Świerzowski

Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców (EGS) powstała 25 czerwca 1955 r. w Akwizgranie jako europejski związek strzelecki. Jest organizacją strzelców historycznych i ma charakter ponadnarodowy bez jakiejkolwiek orientacji politycznej.

Jako organizacja zrzeszająca 25 federacji oraz związków działa w obszarze Europy podzielonym na 5 regionów. EGS realizuje wytyczone przez siebie cele m.in. poprzez organizowanie raz na 3 lata Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców, których ważnym punktem programu jest rywalizacja strzelecka. o tytuł "Europejskiego Króla Strzelców". W ciągu ponad 50-letniej historii EGS, w ostatnich latach (w roku 2003 i 2006) laur ten dwukrotnie wywalczyli strzelcy z Polski.

Podczas spotkania w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, w obecności Charlesa-Louisa Księcia de Merode, pełniącego funkcję Prezydenta EGS Prezydent Miasta Krakowa został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Srebrne odznaczenia otrzymali gen. Mieczysław Bieniek, gen. Edward Gruszka oraz Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Krakowa.

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie