Prezydent Jacek Majchrowski i Ambasador Kanady wspólnie na Targach Książki

Otwarcie Targów Książki w Krakowie (24 października 2019 r.) było dla Prezydenta Jacka Majchrowskiego okazją do roboczego spotkania z Ambasador Kanady J.E. Leslie Scanlon.

Prezydent Jacek Majchrowski i Ambasador Kanady wspólnie na Targach Książki
Fot. B. Świerzowski - UMK

Rozmowy zdominowały tematy kulturalne, a zwłaszcza plany wymiany doświadczeń pomiędzy kanadyjskimi i krakowskimi partnerami w zakresie tworzenia festiwali oraz przestrzeni miejskich dedykowanych wydarzeniom kulturalnym. Ogromne doświadczenie w tym zakresie ma kanadyjski Montreal, w którego ścisłym centrum znajduje się słynna Quartrier des Spectacles. Jest to malowniczy, zmodernizowany kwartał, w którym swoje siedziby ma kilkadziesiąt obiektów kulturalnych goszczących na przestrzeni roku dziesiątki festiwali i wydarzeń. Quartrier des Spectacles stanowi międzynarodowy benchmark i może być idealnym wzorcem dla Krakowa. Prezentacja montrealskiej dzielnicy w Krakowie planowana jest w ramach międzynarodowej konferencji Historical Cities 3.0, która odbędzie się w marcu przyszłego roku.

Kraków i Montreal łączy już wspólna aktywność w ramach sieci miast festiwalowych (Festival Cities Network). Teraz współpraca ta ma szanse na dalszy rozwój.

Pani Ambasador Scanlon zadeklarowała wsparcie dla krakowsko – kanadyjskich przedsięwzięć; wyraziła też duże poparcie i podziw dla działań Krakowa w zakresie poprawy jakości powietrza i rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Pani Ambasador sama jest zapaloną rowerzystką i to właśnie rower jest jej ulubionym środkiem transportu miejskiego w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje od listopada 2018 r.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie