Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z korpusem konsularnym

W poniedziałek, 20 stycznia, podczas tradycyjnego noworocznego spotkania Prezydenta Miasta Krakowa z przedstawicielami korpusu konsularnego, Jacek Majchrowski podziękował krakowskim dyplomatom za ich wkład w zacieśnianie kontaktów międzynarodowych Krakowa i tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi partnerstwa z zaprzyjaźnionymi miastami na całym świecie.

Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa z korpusem konsularnym
Fot. Wiesław Majka

Zgodnie z ideą Prezydenta Majchrowskiego, noworoczne spotkania z korpusem konsularnym od kilku lat organizowane są w najbardziej popularnych  krakowskich muzeach. W uroczystości, która tym razem odbyła się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, jak co roku wzięli udział generalni i honorowi konsulowie, pełniący misję dyplomatyczną w naszym mieście. Po raz pierwszy w takim spotkaniu uczestniczyli Konsul Generalny Republiki Francji Thierry Guichoux oraz Konsul Honorowy Republiki Austrii Andrzej Tombiński.

W swoim przemówieniu Prezydent Majchrowski podkreślił, że ubiegły rok obfitował w wydarzenia świadczące o wadze i znaczeniu współpracy międzynarodowej Krakowa, której intensywność jest w dużej mierze zasługą krakowskich dyplomatów. W 2013 r. m.in. uroczyście świętowaliśmy 40-lecie przyjaźni Krakowa i Lipska oraz jubileusz 15-lecia misji konsula Kazimierza Karasińskiego, który przypomniał o kontaktach Krakowa z Wielką Brytanią – z Londynem i Edynburgiem. Swoją pierwszą wizytę w Krakowie złożył Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem Peter Feldmann. Nasze miasto podpisało kolejne umowy o współpracy z Moskwą i Wiedniem, a wspólnie ze Lwowem zaangażowało się w nową inicjatywę organizacji równoległych festiwali muzycznych. Po długich staraniach, udało się także zorganizować Dni Krakowa w Kijowie.

Równie intensywnie zapowiada się rok 2014. Wspólnie z Edynburgiem Kraków podpisze kolejną, 5-letnią umowę o współpracy. Wraz z Norymbergą będziemy świętować 35. rocznicę partnerstwa. W Wiedniu, na wzgórzu Kahlenberg, planowane jest odsłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego. Możliwe też, że będziemy świadkami prezencji gospodarczej Moskwy w Krakowie.

Zasługą działalności krakowskich placówek konsularnych pośrednio jest także ogromne zainteresowanie, jakim nasze miasto niezmiernie się cieszy wśród zagranicznych turystów, czołowe pozycje zajmowane przez Kraków w międzynarodowych rankingach, lokowany tutaj w postaci strategicznych inwestycji kapitał zagraniczny.

Po życzeniach noworocznych i wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Prezydent Majchrowski wystosował specjalne podziękowania za lata owocnej współpracy dla kończącego swoją misję w naszym mieście Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Marka Lisánskiego. Za swoją niezwykle aktywną działalność, a także niekwestionowane zasługi na rzecz promocji Krakowa na arenie międzynarodowej, rozwój polsko-słowackich kontaktów na poziomie lokalnym (m.in. w kontekście wspólnych starań o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.) oraz wspieranie krakowskich instytucji kulturalnych, Konsul Lisánsky został wyróżniony odznaką Honoris Gratia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w FOTOKRONICE MIASTA KRAKOWA!

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie