Debata o studentach zagranicznych w Polsce

Umiędzynarodowienia polskich uczelni, rekrutacja studentów z najbardziej obiecujących rynków i zapobieganie aktom ksenofobii i agresji wobec obcokrajowców to niektóre tematy omawiane podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, organizowanej w ramach programu „Study in Poland” w dniach 27-28 lutego 2017 r. przez KRASP, Uniwersytet Jagielloński, Urząd Miasta Krakowa i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Debata o studentach zagranicznych w Polsce
Fot. 650.uj.edu.pl

W otwarciu wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim wzięła udział Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Król.

W dwudniowej konferencji biorą udział wybitni przedstawiciele polskiego i europejskiego świata akademickiego oraz najwyższej klasy eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy, między innymi profesorowie: Jan Szmidt (Politechnika Warszawska), Wojciech Nowak (Uniwersytet Jagielloński), Marek Tukiendorf (Politechnika Opolska), Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski), Arnold Kłonczyński (Uniwersytet Gdański), Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stanisław Kistryn (Uniwersytet Jagielloński), Jerzy Malec (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) i Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego). Na konferencję zostali zaproszeni ambasadorowie krajów, z których powinniśmy spodziewać się większej liczby studentów.

Doświadczeniami ze swoich krajów dzielą się szefowie i reprezentanci znanych europejskich organizacji wspierających umiędzynarodowienie, między innymi: Stefan Zotti (OeAD, Austria), Gabhard Reul (DAAD), Dorothy Kelly (Coimbra Group) i Gabor Dobos (Study in Hungary).

W wydarzeniu bierze też udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję swoim patronatem honorowym.

Wśród wiodących tematów konferencji są kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni: strategie internacjonalizacji, rekrutacja studentów z najbardziej obiecujących rynków (m.in. z Chin i Indii), zapobieganie aktom ksenofobii i agresji wobec studentów obcokrajowców, a przede wszystkim wielka debata, której tytuł mówi wszystko: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: polska DAAD czy BUWiWM+.

Wśród imprez towarzyszących jest m.in. gala Konkursu INTERSTUDENT 2017 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także premiera książki Czas Internacjonalizacji II.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz TUTAJ.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie