Purim – najradośniejsze żydowskie święto

W sobotę, 11 marca wieczorem, krakowska społeczność żydowska obchodziła święto Purim. Jest to święto radosne, ustanowione na pamiątkę cudownego ocalenia narodu żydowskiego od zagłady w czasach perskich. W tym roku czytanie Księgi Estery odbyło się w Synagodze Izaaka o prowadzone było przez rabina Aviego Baumola i rabina Eliezera Gurary. Po modlitwie ulicami Kazimierza przeszedł kolorowy pochód. Obchody święta Purim zakończyły się w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Purim – najradośniejsze żydowskie święto
Fot. Magiczny Kraków

W ramach upamiętnienia tego wydarzenia, w synagogach czyta się Księgę Estery, gdzie opisana jest cała historia Estery. Święto upamiętnia biblijną historię opisaną w Księdze Estery, która prawdopodobnie miała miejsce w połowie V w. p.n.e. – wyswobodzenie Żydów z rąk Hamana, dążącego do zgładzenia ich w całej Persji. Haman miał wyznaczyć termin zagłady Żydów poprzez losowanie, a Estera doprowadziła do uwolnienia swego narodu z opresji i wymierzenia kary prześladowcom.

W tym dniu organizuje się przebierane bale, podczas których należy się dobrze bawić. W tym roku czytanie Księgi Estery odbyło się w Synagodze Izaaka prowadzone było przez rabina Aviego Baumola i rabina Eliezera Gurary. Po modlitwie ulicami Kazimierza przeszedł kolorowy pochód, w którym wzięli udział członkowie i członkinie krakowskiej społeczności żydowskiej w przebraniach nawiązujących do Krakowa.

Po pochodzie ulicami miasta przejechał tramwaj z uczestnikami i uczestniczkami imprezy, a całość zakończyła się w JCC.

Pokaż metkę
Autor: Dominika Biesiada
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie