Delegacja władz Strasburga i Polinezji Francuskiej z wizytą u Prezydenta Miasta

8 lipca 2017 r. u Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego gościli: Mer Strasburga Roland Ries, Ambasador Francji przy UNESCO Laurent Stefanini, Doradca Dyplomatyczny Mera Strasburga Julien Chiappone-Luccesi, Prezydent Polinezji Francuskiej Édouard Fritch, Minister Kultury Polinezji Francuskiej Heremoana Mamaatuaiahutapu oraz odpowiedzialny za media Thibaud Marais. W spotkaniu uczestniczył też Konsul Generalny Francji Frédéric de Touchet.

Delegacja władz Strasburga i Polinezji Francuskiej z wizytą u Prezydenta Miasta
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Mer Strasburga wyraził uznanie dla wysokiego poziomu przygotowania 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Temat dziedzictwa kulturowego jest niezwykle ważny również dla jego miasta, dlatego utworzono w nim Centrum Interpretacji, mające na celu ochronę skarbów kulturowych, bez wpływu na tempo rozwoju metropolii.

Strasburg jest stolicą europejską, podobnie jak Bruksela i Luksemburg i w przypadku każdego z tych miast postrzegamy Europę w różnych aspektach. Europę ekonomiczną i normatywną reprezentuje Bruksela, finansową i sądowniczą - Luksemburg, zaś Strasburg związany jest z prawami człowieka i Radą Europy. Te trzy osie działalności nie powinny jednak stanowić czynnika dzielącego Europę.

Prezydent Krakowa nadmienił, że Strasburg ceniony jest m.in. ze względu na dbałość o kwestię transportu publicznego, co jest punktem stycznym z Krakowem, także starającym się w tej dziedzinie podnosić jakość życia mieszkańców, z których ok. 100 tys. codziennie przemieszcza się do pracy spoza miasta. Rozwijamy linie tramwajowe i autobusowe; na mocy umowy z Marszałkiem Województwa – kolej aglomeracyjną. Będzie też analizowana ewentualna budowa metra. Z tematyką transportu wiąże się też kwestia czystości powietrza, co dla Krakowa jest równie istotnym tematem. Dlatego uruchomiliśmy sieć elektrycznych autobusów i planujemy, aby do końca 2018 r. cały tabor autobusów spełniał normy unijne Euro 5 i 6.

Prezydent Polinezji Francuskiej podkreślił wysoką wartość ponad 1000-letnich polinezyjskich zasobów kulturowych. Polinezję Francuską tworzy 118 wysp, z których 60 jest zamieszkałych, a to - podobnie jak w przypadku Krakowa i Strasburga - sprawia, że kwestia transportu jest dla tamtejszych władz też bardzo istotna.

Wszyscy Goście podkreślali bardzo ważną rolę samorządów podczas tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Mer Strasburga przytoczył szczyt COP w Kopenhadze, podczas którego takiej współpracy zabrakło, co przełożyło się na gorszy przebieg i rezultat. Z kolei szczyt w Paryżu przebiegł znakomicie m.in. dzięki współpracy z samorządami. Prezydent Krakowa podkreślił, że rozwój Polski zachodzi w znacznej mierze za sprawą działalności samorządów.

Zarówno przedstawiciele Strasburga, jak i Polinezji Francuskiej z dużą nadzieją i niecierpliwością oczekiwali pozytywnej decyzji wobec nominacji reprezentowanych przez nich obiektów kulturowych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a dzisiaj już wiemy, że leżący na wyspie Raiatea w Polinezji Francuskiej kompleks Taputapuatea uznawany za centrum religijne wschodniej Polinezji został w niedzielę wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z kolei dotychczasowy obiekt wpisany na Listę w 1988 roku, składający się z Grande-Ile, zabytkowego centrum miasta Strasburga, skupiającego się wokół katedry został rozszerzony o rejon Neustadt, nowe miasto, zbudowane pod niemiecką administracją w latach 1871─1918.

Zobacz zdjęcia: OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie