Centrum Kultury Podgórza ma partnera z Kijowa!

Centrum Kultury Podgórza ma kolejnego zagranicznego partnera! Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky Miasta Kijów jest instytucją działającą w podobnym obszarze i stawiającą sobie podobne cele co CKP. Instytucje szczególnie zbliża fakt, że Kraków i Kijów są miastami bliźniaczymi i w ostatnich latach znacząco zintensyfikowały współpracę w dziedzinie kultury. 19 grudnia 2018 r. dyrektorzy obydwu instytucji  podpisali list intencyjny o współpracy.

Centrum Kultury Podgórza ma partnera z Kijowa!
Fot. Centrum Kultury Podgórze

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, współpraca między Centrum Kultury Podgórza a Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Okręgu Svyatoshinsky Miasta Kijów będzie ukierunkowana w szczególności na:

  • wymianę doświadczeń w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej;
  • organizowanie wzajemnych wizyt studyjnych kadry, podczas których pracownicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem partnerskiej instytucji, zakresem jej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz procesem jej tworzenia i rozbudowywania;
  • współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: konferencji, wystaw, konkursów, koncertów i konkursów;
  • organizowanie wymiany młodzieży i/lub seniorów z Krakowa i Kijowa;
  • poznawanie i wzajemną promocję kultury krajów europejskich.

Zobacz LIST INTENCYJNY

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie