IV Polski Kongres Mechaniki oraz PCM-CMM 2019

Polski Kongres Mechaniki połączony z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki PCM-CMM 2019 odbywa się w Krakowie.

IV Polski Kongres Mechaniki oraz PCM-CMM 2019
Fot. Materiały prasowe

Kongres jest kontynuacją naukowych spotkań na temat mechaniki, zainicjowanych ok. 12 lat temu w Warszawie. Są na nim prezentowane najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej i fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Konferencja na temat metod komputerowych w mechanice jest zaś kontynuacją odbywających się od 46 lat spotkań poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniu w problemach dotyczących mechaniki.

Organizatorami kongresu są Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Krakowska, AGH oraz wiele innych instytucji naukowych. W uroczystej inauguracji Kongresu w Auditorium Maximum UJ wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk.

Więcej informacji: https://pcm-cmm2019.com

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Kinga Stoszek
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie