Eurocities Wydarzenia w 2009 roku

Eurocities Wydarzenia w 2009 roku
Fot. www.krakow.pl

 

 

W Sztokholmie o zrównoważonych rozwiązaniach – Zgromadzenie Ogólne Eurocities

Pod hasłem „Wyzwania dla Miast – Zrównoważone rozwiązania” w dniach 25-28 listopada 2009 r. odbyła się Konferencja towarzysząca Zgromadzeniu Ogólnemu Eurocities. Na zgromadzeniu w Sztokholmie (Szwecja) Kraków reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta, Pan Wiesław Starowicz.

Stowarzyszenie Eurocities zostało założone w 1986 r. przez burmistrzów sześciu dużych miast europejskich i na chwilę obecną zrzesza 137 miast z 34 krajów Europy, Azji i Ameryki. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów miast członkowskich przed instytucjami Unii Europejskiej w kontekście kreowania zrównoważonej polityki miejskiej. Eurocities jest platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, oraz transgranicznych przedsięwzięć w zakresie rozwoju dużych miast europejskich. Nowatorskie rozwiązania są opracowywane przez kompetentne grupy robocze, działające w ramach siedmiu forów tematycznych, takich jak: Współpraca, Kultura, Rozwój Gospodarki, Środowisko, Społeczeństwo Wiedzy, Mobilność, Sprawy Społeczne. Najważniejsze decyzje podejmowane są podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurocities, które w roku 2009 odbyło się w Sztokholmie.

26 listopada 2009 r. - podczas pierwszego dnia roboczego Zgromadzenia - odbyły się m. in.: prezentacje projektów nominowanych do nagrody Eurocities w kategoriach Innowacje, Partycypacja oraz Współpraca; dyskusja panelowa z udziałem burmistrzów Lipska, Lizbony, Reykjaviku, Rotterdamu Sztokholmu i Burnsville (Minnesota, USA) na temat gospodarki odpadami, energetyki, infrastruktury i migracji w miastach (dyskusję poprowadzi Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht); a także panele tematyczne połączone z wizytacjami miejsc i prezentacjami projektów. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa zapoznawał się z doświadczeniem miasta-gospodarza Konferencji, Sztokholmu, w ramach panelu tematycznego pn. „Mobilność". Podczas warsztatów, w których wziął udział prof. Wiesław Starowicz, omówione zostały następujące tematy: Efektywne podróżowanie i atrakcyjne alternatywy - rozwój aglomeracyjnego Sztokholmu, Sposób wprowadzenia opłat zatłoczeniowych (congestion charges) w Sztokholmie i realny wpływ tego rozwiązania za zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta, W jaki sposób Sztokholm stworzył rynek dla ekologicznych pojazdów?, Planowanie mobilności z mniejszym udziałem samochodów. Zastępca Prezydenta zapoznał się również ze stanem bieżących zadań transportowych w Sztokholmie oraz - w ramach wizyty studyjnej - z praktyką organizacji ruchu miejskiego w stolicy Szwecji. Podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego Eurocities odbyła się również debata burmistrzów na temat wykluczenia społecznego oraz warsztaty dotyczące Porozumienia Burmistrzów „Finansowe wsparcie wdrożenia Planu Działań w Zakresie Zrównoważonej Energii (SEAP)".

Podczas drugiego dnia Konferencji - 27 listopada 2009 r. - członkowie Zgromadzenia zapoznali się z raportami dotyczącymi rezultatów prac grup roboczych Eurocieties (forów Eurocities). Przede wszystkim jednak ogłoszony został przygotowany wspólnie przez organizację Eurocities oraz Konferencję Burmistrzów USA „Apel Sztokholmski" - oficjalne stanowisko stowarzyszenia miast Eurocities w sprawie zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji podczas grudniowego Szczytu Klimatycznego w Kopenhadze (COP15). Odbyła się również debata na temat „Apelu Sztokholmskiego" z udziałem Senatora Johna Kerry'ego - Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA, wspierającą ustawę o redukcji emisji CO2 o 80 % do 2050 r. (senator Kerry będzie przewodniczyć delegacji USA podczas grudniowej Konferencji Narodów Zjednoczonych dot. Zmian Klimatycznych w Kopenhadze), a także Pani Maud Oloffson - Wicepremiera Rządu Szwecji, Ministra ds. Energetyki i Przedsiębiorczości oraz Pana Roberta Silvermana - Zastępcy Szefa Misji Ambasady USA w Sztokholmie.
Czytaj więcej na stronie organizatora

Europejskie dyskusje nad strategią rozwoju kultury na forum EUROCITIES w Dortmundzie

Niemiecki Dortmund był gospodarzem zorganizowanego w dniach 11-14 czerwca 2009 r. kolejnego Forum Kultury Stowarzyszenia Eurocities. Sesja plenarna oraz warsztaty, w których wzięła udział Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Barbara Turlejska, poświęcone zostały tematyce strategii rozwoju kultury i przemysłów twórczych w miastach europejskich oraz przyszłości europejskich stolic kultury w kontekście kryzysu ekonomicznego.

Udział przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa w tym spotkaniu był szczególnie istotny dla Krakowa w kontekście podjętych prac nad Strategią Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014. Dokument ten ma powstać w ostatecznym kształcie w I kwartale 2010 roku. Forum Kultury Eurocities było więc idealną okazją, aby wspólnie z partnerami europejskimi zainicjować dyskusję nad potencjalnymi strategiami rozwoju kultury.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: RENATA JASIOŁEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie