Komunikat archiwalny

Polski Związek Logopedów

Polski Związek Logopedów to największa organizacja skupiająca logopedów w Polsce.

Polski Związek Logopedów
Fot. logopeda.org.pl

Polski Związek Logopedów jest związkiem zawodowym. Celem Związku Logopedów jest między innymi dbanie o prestiż zawodu logopedy, a co za tym idzie wysoki poziom kwalifikacji zawodowych logopedów, dlatego Związek zaangażowany jest w wiele inicjatyw związanych z zabieganiem o poprawę warunków pracy logopedów, jak współpraca z MEN w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków logopedów oraz warunków ich pracy a także szerzenie wiedzy w środowisku logopedów poprzez profesjonalne organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wydawanie czasopisma "Logopeda".

Od wielu lat Zarząd Główny PZL współpracuje również z uczelniami kształcącymi logopedów w celu uporządkowania i ujednolicenia kształcenia logopedów. PZL opracował też regulamin wydawania Certyfikatu Logopedy.

Z inicjatywy członków Oddziału Małopolskiego PZL w MEN opracowana została ustawa o objęciu kształceniem specjalnym dzieci z niedokształceniem mowy w typie afazji.

Oddział Małopolski PZL utworzony został w październiku 2001 roku i ściśle współpracuje z Zarządem Głównym. Dwa razy do roku członkowie Oddziału mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych, organizuje również warsztaty dla logopedów. W ciągu całej działalności trzykrotnie organizowane były naukowe Konferencje Logopedyczne w Krakowie.

Więcej informacji o Polskim Związku Logopedów można znaleźć na stronie www.logopeda.org.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także