Komunikat archiwalny

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015
Fot. Magiczny Kraków

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego.
Wyniki weryfikacji zawierają informacje:

  • W przypadku oceny pozytywnej – lista projektów „przyjętych" zawierająca krótki opis projektu, szacunkowy koszt realizacji projektu, charakterystyka długoterminowych skutków w razie realizacji zadania.
  • W przypadku oceny negatywnej – lista projektów „odrzuconych" zawierająca uzasadnienie dla oceny negatywnej.

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego (Załącznik do uchwały VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 11 lutego 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji Wnioskodawcy lub jego przedstawicielowi przysługuje możliwość złożenia protestu.
Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 8 czerwca br.:

  • Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;
  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;
  • Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

Protesty będą rozpatrywane przy udziale Wnioskodawcy (lub jego przedstawiciela), przedstawicieli jednostek merytorycznych dokonujących oceny formalno-prawnej wniosków oraz przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Spotkania w sprawie rozpatrzenia protestów odbędą się 8 czerwca w godzinach 11:30 – 15:00, sala 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4 oraz 9 czerwca w godzinach 7:30 – 14:00, sala Dietla, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

UWAGA!
Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania do 12 czerwca.

 

Wyniki weryfikacji:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

PROJEKTY DZIELNICOWE

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Wydział Spraw Społecznych