Umieszczanie reklam i szyldów

 • zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych,
 • umieszczenie szyldu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a na pozostałych obiektach – zgłoszenia do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK,
 • umieszczenie szyldu wymaga ponadto uzyskania: pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz opinii Plastyka Miasta,
 • umieszczenie szyldu w pasie drogowym (szyld na wysięgniku, tzw. semafor) wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (ZIKiT),
 • zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu na budynku, w którym jest prowadzona działalność,
 • zakaz umieszczania szyldu na innych budynkach, poza tym, w którym jest prowadzona działalność,
 • szyld może być umieszczony płasko na elewacji, witrynie lokalu albo na wysięgniku,
 • szyld na nośniku płaszczyznowym nie może mieć powierzchni większej niż 1 m2, przy czym umieszczony na witrynie może maksymalnie zajmować 20% jej powierzchni,
 • szyld na wysięgniku może być umieszczony na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w odległości maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika i mieć nie więcej niż 60 cm wysokości,
 • zakaz umieszczania szyldów powyżej parteru, w tym w oknach, na dachach, kalenicach i ścianach szczytowych,
 • zakaz umieszczania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,
 • zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi, chorągiewek, proporczyków i banerów oraz innych nośników informacji handlowej i wizualnej,
 • zakaz umieszczania banerów nad drogami publicznymi i placami,
 • zakaz umieszczania reklam sprzecznych z moralnością publiczną,
 • zakaz umieszczania reklam i szyldów w bramach, przejściach i przejazdach do budynków w sposób przesłaniający światło bram, przejść i przejazdów oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat,
 • zakaz umieszczania reklam na nawierzchniach placów i dróg.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe