Zasady prowadzenia działalności handlowej i usługowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej i usługowej
Fot. www.krakow.pl
 • zakaz handlu i usług w bramach, przejściach i przejazdach do budynków,
 • zakaz wystawiania towarów przed budynkami i na ich elewacjach,
 • handel obwoźny: wyłącznie certyfikowanymi obwarzankami krakowskimi, pamiątkami związanymi z Krakowem lub kasztanami jadalnymi i tylko w wyznaczonych miejscach, za zezwoleniem zarządcy drogi (ZIKiT) albo po zawarciu umowy z Gminą Miejską Kraków (Wydział Spraw Administracyjnych UMK) oraz tylko na stoiskach, których forma i kolorystyka zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminę Miejską Kraków,
 • zakaz emitowania obrazów, dźwięków i światła do przestrzeni publicznej, w szczególności za pomocą głośników, wyświetlaczy LCD, wyświetlaczy, taśm i listew LED, neonów i laserów,
 • zakaz podświetlania obiektów w witrynach, oknach, bramach, przejściach i przejazdach światłem innym niż białe lub zbliżone do białego,
 • zakaz podświetlania okien powyżej parteru światłem innym niż białe lub zbliżone do białego,
 • zakaz ograniczania transparentności przeszkleń lokali, za wyjątkiem umieszczenia szyldu, trwania remontu, umieszczania informacji o: płatnościach kartami płatniczymi, godzinach otwarcia, ochronie lub monitoringu, sprzedaży lub wynajmie – łącznie nie więcej niż 20% przeszklenia,
 • zakaz reklamowania poprzez noszenie kostiumów i przebrań, dopuszcza się stroje zgodne z tradycją kulturową Krakowa noszone przez osoby znajdujące się bezpośrednio przy wejściu do budynku lub lokalu,
 • zakaz rozdawania ulotek z treścią sprzeczną z moralnością publiczną,
 • zakaz prowadzenia działalności sprzecznej z moralnością publiczną w lokalach gastronomicznych, kulturalnych i rozrywkowych,
 • zakaz powiadamiania o towarach, usługach i imprezach poprzez nagabywanie,
 • zakaz stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki czy przesłaniających osie widokowe,
 • zakaz umieszczania głośników i klimatyzatorów od strony przestrzeni publicznych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe