Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, ul. Podchorążych 2

Stanowisko:
specjalista ds. projektów w Biurze Nauki
Nr:
38186
Lokalizacja:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data zamieszczenia ogłoszenia:
2017-09-29 12:36:09
Branża:
INNE

Kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe, minimum 3-letni staż pracy ,
  • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i/lub UE, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • umiejętność pracy zespołowej, samodzielność i dobra organizacja pracy.
  • mile widziane: doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w ramach programów krajowych i zagranicznych, znajomość podstaw zarządzania projektami.
  • wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

Obowiązki:

  • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i składaniem przez jednostki naukowe UP wniosków projektowych w ramach konkursów ogłaszanych i finansowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje, m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje Unii Europejskiej – w tym w ramach programu Horyzont 2000, itp;
  • zapewnienie wsparcia administracyjnego przy realizacji i rozliczaniu projektów naukowych; przygotowywanie sprawozdań i raportów związanych z realizacją projektów prowadzonych przez Biuro Nauki.
  • Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych UP – Kraków, ul. Podchorążych 2 (pokój nr 155) w godzinach: 8°° - 15°° do dnia 15.10.2017 r. lub mailowo na adres: edyta.bzukala@up.krakow.pl
  • Złożone dokumenty będzie można odebrać w Dziale Spraw Pracowniczych przy ul. Podchorążych 2 w pok. 155 w dniach 23-25.10.2017 r. w godzinach 8°°- 15°°. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. projektów badawczych w Biurze Nauki (umowa o pracę, pełny etat)

Dane Kontaktowe:

Uwagi:
Uniwersytet Pedagogiczny zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Podobne ogłoszenia
Stanowisko: Specjalista ds. obsługi systemu urządzeń pralniczych
Lokalizacja Kraków
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-16 12:42:24
Branża: INNE
Stanowisko: inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych
Lokalizacja 30-348 Kraków, ul. Grota Roweckiego 11
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-10 10:14:38
Branża: INNE
Stanowisko: pracownik administracyjny
Lokalizacja Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06 13:10:47
Branża: INNE
Stanowisko: pracownik do obsługi informatycznej wydziału
Lokalizacja Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06 12:49:06
Branża: INNE
Stanowisko: WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
Lokalizacja POGOTOWIE OPIEKUŃCZE SKAWINA, UL. KOPERNIKA 13, 32-050 SKAWINA
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06 06:32:45
Branża: INNE