Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, ul. Podchorążych 2

Stanowisko:
pracownik administracyjny
Nr:
38259
Lokalizacja:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data zamieszczenia ogłoszenia:
2017-10-06 13:10:47
Branża:
INNE
Wynagrodzenie:
uzależnione od stażu pracy

Kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe, umiejętności organizacyjne, samodzielność w wykonywanych obowiązkach, umiejętność pracy w zespole, operatywność, komunikatywność i pełna dyspozycyjność, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
  • mile widziane będą: certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego, doświadczenie na stanowisku administracyjnym
  • wymagane dokumenty: szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia na umowie o pracę) , list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.
  • Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych UP – Kraków, ul. Podchorążych 2 (p. 155) w godzinach 8°° - 15°° do dnia 16.10.2017 r. lub mailowo na adres: edyta.bzukala@up.krakow.pl.
  • Złożone dokumenty będzie można odebrać w Dziale Spraw Pracowniczych przy ul. Podchorążych 2 w p.155 w dniach 24,25.10. 2017 r., w godzinach 8°°- 15°°. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Obowiązki:

  • kierowanie interesantów do kompetentnych jednostek organizacyjnych, odbiór i rozdzielanie przesyłek zewnętrznych i wewnętrznych adresowanych do władz Uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych, obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP, przyjmowanie pism składanych bezpośrednio przez interesantów,
  • rozprowadzanie wewnętrznych aktów prawnych oraz innych pism, materiałów, zaproszeń itp., kierowanych przez władze Uczelni bezpośrednio do jednostek organizacyjnych lub imiennie do pracowników Uczelni, rozprowadzanie do poszczególnych jednostek organizacyjnych dzienników urzędowych i czasopism fachowych.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Kancelarii Uczelni

Dane Kontaktowe:

Uwagi:
Uniwersytet Pedagogiczny zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Podobne ogłoszenia
DPD
Stanowisko: Magazynier w firmie kurierskiej
Lokalizacja Skawina, Hałacińskiego 15
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-17 07:56:53
Branża: INNE
Stanowisko: Specjalista ds. obsługi systemu urządzeń pralniczych
Lokalizacja Kraków
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-16 12:42:24
Branża: INNE
Stanowisko: inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych
Lokalizacja 30-348 Kraków, ul. Grota Roweckiego 11
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-10 10:14:38
Branża: INNE
Stanowisko: pracownik do obsługi informatycznej wydziału
Lokalizacja Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06 12:49:06
Branża: INNE
Stanowisko: WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
Lokalizacja POGOTOWIE OPIEKUŃCZE SKAWINA, UL. KOPERNIKA 13, 32-050 SKAWINA
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-06 06:32:45
Branża: INNE