Aktualności

Nowe życie Garbarni

Zmieniło się na lepsze przy ul. Rydlówka, gdzie swoje obiekty ma RKS Garbarnia Kraków. Ten zasłużony krakowski klub jeszcze nie tak dawno balansował na skraju upadku. Dzisiaj Garbarnia dysponuje okazałą bazą treningową i nowoczesnym stadionem. Siedzibę jednego z pierwszych mistrzów Polski odwiedzili radni z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.

Najbliższa sesja bez projektu o in vitro

Obywatelski projekt uchwały w sprawie finansowania procedury in vitro nie trafi w tym miesiącu pod obrady Rady Miasta Krakowa. Członkowie Komisji Głównej zdecydowali, aby projekt zdjąć z programu najbliższej sesji.

Honorowi na nowych zasadach

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najważniejsze  odznaczenie przyznawane przez miasto. W ubiegłym roku radni uchwałą z 14 czerwca zmienili zasady i tryb nadawania tego wyróżnienia. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie zasady, że wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa składa się Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa do 31 marca każdego roku.

Komisja w sprawie polityki transportowej

Rada Miasta Krakowa ma nową komisję – do spraw zbadania związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz polityki transportowej dla Miasta Krakowa. Została ona powołana na sesji 14 marca, na podstawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców „Nic o nas bez nas”.

Autokary w centrum

Jak wygląda system parkowania autokarów w centrum? Ile potrzeba nam parkingów dla przewoźników turystycznych? Na te pytania szukali odpowiedzi zarówno urzędnicy, jak i radni z Komisji Promocji i Turystyki.

Kierunki działania, rezolucja i uchwała autorstwa mieszkańców

18 uchwał dotyczących zmian w organizacji i zakresie działania 18 dzielnic Krakowa, cztery uchwały kierunkowe dla Prezydenta, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to tylko niektóre z uchwał podjętych na 97. sesji Rady Miasta Krakowa.

Uczniowie ambasadorami Krakowa

Radny Łukasz Słoniowski był jednym z inicjatorów powstania uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie włączenia szkół działających na terenie Krakowa w promocje miasta. Jak miałaby wyglądać taka promocja rozmawiano na posiedzeniu Komisji Edukacji.

Pieniądze na kulturę oraz zwiększenie dochodów i wydatków

Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji.

Statuty dzielnic po zmianach

Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego zaopiniowali 18 projektów uchwał w sprawie nowelizacji organizacji i zakresu działania Dzielnic. Druki otrzymały pozytywną opinię.

Teatr KTO ożywi Stare Podgórze?

Teatr KTO jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, a także realizatorem krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów i Noc Poezji. Pełniący od 40 lat funkcję dyrektora teatru Jerzy Zoń przedstawił radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków projekt nowej siedziby teatru.