Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1063 pasujących obiektów:
O problemach uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży będą dyskutować we wtorek, 21 listopada, o godz. 9.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa uczestnicy konferencji szkoleniowej. W wydarzeniu weźmie udział zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig.
Gmina Miejska Kraków i 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie będą współpracować w zakresie realizacji zadań w ochronie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców oraz wsparcia działań modernizacyjnych prowadzonych na terenie szpitala. Porozumienie w tej sprawie podpisali 9 listopada w magistracie Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, płk lek. Artur Rydzyk, komendant szpitala oraz prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
W dniach 28-29 października w TAURON Arenie Kraków miał miejsce największy w Europie stacjonarny hackathon –  HackYeah. W wydarzeniu aktywnie wzięło udział 1700 uczestników: programistów, grafików, kierowników projektów i innych osób zajmujących się na co dzień tworzeniem oprogramowania. Wyzwaniem postawionym przed uczestnikami było  rozwiązanie specjalistycznych zadań branżowych. Specjalnie na HackYeah przygotowana została ścieżka „Miasto ”pn. „On the path to the georevolution in Krakow - making data more accessible”.
Od 13 listopada do 11 grudnia wszyscy krakowianie będą mogli ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – obszar łąkowy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .
W sobotę, 11 listopada na Rynku Głównym zabrzmiały najważniejsze polskie pieśni i piosenki. Była to 66. Lekcja Śpiewania, tym razem pod hasłem „Radosna niepodległości”. Rozpoczęła się o godz. 17.00.
1 listopada stanowisko dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty obejmie Beata Tracka – Samborska, pełniąca do tej pory funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji UMK ds. inwestycji, remontów i projektów zewnętrznych. To nie jedyne zmiany w Urzędzie Miasta Krakowa. Stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Finansowym obejmie Anna Piotrowska. Z kolei zastępcą dyrektora Biura Planowania Przestrzennego zostanie Grzegorz Janyga.
Ważnym elementem krakowskiej polityki senioralnej jest upowszechnianie wiedzy o starości wśród ludzi młodych – miasto Kraków od 2016 r. realizuje pionierski projekt „Edukacja do starości”. Składają się nań m.in. działania międzypokoleniowe, jak np. konkurs „Działajmy razem”. Wkrótce będą to także wykłady.
21 października wystartowała 6. Czyżyńska Akademia Samorządności – coroczny projekt, w ramach którego młodzież zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Krakowie oraz przekonuje się, że warto brać udział w życiu publicznym. W tym roku w zajęciach uczestniczy ponad 60 uczniów.
Biznesplan na aplikację modową „T-Out” autorstwa Agnieszki Pałki i Daniela Miki z Zespołu Szkół Łączności zwyciężył w konkursie dla krakowskich szkół ponadgimnazjalnych „Mój pierwszy biznes”. Drugie miejsce zajął biznesplan na hodowlę larw Lucila, a trzecie – na aplikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową „Wheely Navigator”. Finał konkursu został przeprowadzony 27 października w magistracie.
Około 250 osób bierze udział w konferencji szkoleniowej poświęconej „Nowym substancjom psychoaktywnym”, która odbywa się dziś w magistracie. Już sam tytuł spotkania wskazuje, że w profilaktyce uzależnień kluczowe jest ciągłe aktualizowanie wiedzy, bo obok dobrze znanych, klasycznych substancji na rynku wciąż pojawiają się nowe. – To kolejna konferencja, która służy wymianie informacji, myślę, że wyjdziemy stąd wzbogaceni o cenną wiedzę, tak bardzo potrzebną w codziennej pracy – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.