Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 11 pasujących obiektów:
Projekt „Nowa Huta Przyszłości” coraz bliżej realizacji. Artur Paszko, prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił radnym z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego prezentację planu generalnego.
30 listopada minie rok od rozpoczęcia czwartej kadencji na stanowisku prezydenta Jacka Majchrowskiego. Mijający rok stał pod znakiem inwestycji i przedsięwzięć, poprawiających komfort życia krakowian.
Wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” oraz „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” były głównym tematem spotkania Biura Planowania Przestrzennego UMK z mieszkańcami Krakowa. Konsultacje odbyły się w środę (15 lipca) w Klubie „Herkules”, Oddziale Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
Głównym punktem posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji miała być informacja na temat Projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości. Najciekawiej jednak było zanim radni oficjalnie rozpoczęli obrady.
26 marca (wtorek) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia Strefy Gospodarczej w Nowej Hucie. Na mocy porozumienia powstanie specjalny zespół, którego głównym zadaniem będą starania o fundusze unijne na realizację inwestycji, które zmienią oblicze wschodniej części Krakowa.
Projektem Kraków – Nowa Huta Przyszłości zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji. Nie wszystkich zadowala szybkość i efektywność wdrażania projektu w życie.
O Strefie Aktywności Gospodarczej, Parku Naukowo-Technologicznym Branice, Błoniach 2.0 oraz miejscu rekreacji i wypoczynku „Przylasek Rusiecki" opowiadali w czwartek (6 grudnia) w Nowej Hucie wiceprezydent Elżbieta Koterba, oraz radni – pomysłodawcy idei Nowa Huta Przyszłości.