Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 730 pasujących obiektów:
Na ostatniej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
7. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 6 godzin. Radni podjęli 20 uchwał, a 4 procedowali podczas pierwszych czytań.
Kraków otrzymał wyróżnienie od ministra inwestycji i rozwoju za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla „Kazimierza”. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego odbyło się we wtorek, 12 lutego w Poznaniu, podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury – BUDMA.
Jak w przyszłości ma wyglądać rejon ulicy Przewóz? Gotowy jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którego temat będzie można podyskutować już dziś w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 15.30 w sali portretowej.
Podczas posiedzenia Komisji Planowania i Ochrony Środowiska radni wydali pozytywną opinię dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”, oddalili opiniowanie projektu mpzp obszaru „Nowohucka-Rejon Koncentracji Usług” oraz zapoznali się z projektem planu „Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka”.
Do 5 marca trwa ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II - część A, B, C”. O rozwiązaniach, które przewiduje opracowany dokument będzie podyskutować już dziś o godz. 15.30 w sali Lea przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
7. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 13 lutego, w środę. Początek o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad są 22 punkty.
Już dziś w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna, której tematem będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II - części A, B, C”. Początek spotkania w sali portretowej o godz. 16.00.
Gotowy jest już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”. Z efektami prac zespołu Wydziału Planowania Przestrzennego UMK można się zapoznać do 5 marca.
Do 4 marca potrwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie obędzie się 14 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek o godz. 15.30 w sali portretowej.