Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 831 pasujących obiektów:
O przystąpieniu do sporządzania sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będę dyskutować radni podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Krakowa. Będą to plany miejscowe obszarów: „Zabłocie - Zachód”, „Bronowice – Stelmachów”, „Prokocim - Obszar Parkowy”, „Stary Bieżanów”, „Kleparz” oraz „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”.
55. sesja RMK trwała prawie 10 godzin. Większość z projektów uchwał dotyczyła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieuwzględnionych uwag do planów. Radni podjęli 72 uchwały, 8 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też jedną rezolucję. Natomiast głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” radni odroczyli w celu powtórzenia procedury planistycznej.
Podstawą organizowania przestrzeni miejskiej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”. Obecnie w Krakowie miejscowe plany zagospodarowania obowiązują na ok. 55 proc. powierzchni miasta.
Jak zmieniły się projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Strzelnica – Sikornik” i „Skotniki – północ” po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag od mieszkańców? Można się o tym przekonać zaglądając na stronę www.bip.krakow.pl lub odwiedzając siedzibę Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4, gdzie trwa ponowne wyłożenie dokumentów.
Można już zapoznać się z projektem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki i Łokietka”. To kolejne wyłożenie dokumentu, nad którym prace trwają od końca 2016 r.
Na środowej sesji rady miasta pojawiły się aż dwa wnioski dotyczące tego samego obszaru: zabytkowego centrum Nowej Huty. Jeden zgłosiła grupa radnych, a drugi prezydent Jacek Majchrowski.
Nie ma w nim w hotelu, ani zgody na przykrycie boisk halą - mówi dyrektor Magdalena Jaśkiewicz z Biura Planowania Przestrzennego.
29 sierpnia, w środę rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa. Początek o godz. 10:00, jak zwykle w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
Trwają prace nad sporządzeniem dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla Bronowic Małych. Przeciwko chaotycznej zabudowie na tych terenach apelowali na naszych łamach m.in. Maria Rydlowa, prof. Stanisław Waltoś, prof. Eugeniusz Dubiel i Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.