Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 815 pasujących obiektów:
Do 15 października trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu „Czyżyny-AWF” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy, kto chciałby się przekonać, jakie rozwiązania proponują miejscy planiści dla niespełna 40 ha pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. Nowohucką, al. Pokoju i parkiem Lotników Polskich może zapoznać się z nimi w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK lub na stronie internetowej bip.krakow.pl .
Od ubiegłego roku trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska”. Z efektami pracy Wydziału Planowania Przestrzennego można się już zapoznać w siedzibie wydziału przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej bip.krakow.pl .
Czy Muzeum Pamięci KL Płaszów będzie ingerować w tereny zielone i tereny rekreacji? Obawiają się tego mieszkańcy Krzemionek, a w ich sprawie interpeluje radny Aleksander Miszalski. Kilka wspólnych interpelacji w sprawach istotnych dla mieszkańców postanowili wystosować radni Małgorzata Kot i Jerzy Zięty, a do tematu Kossakówki wraca radna Małgorzata Jantos.
Trwają przygotowania do uruchomienia nowej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa. Wkrótce do budynku przy ulicy Mogilskiej 41 przeprowadzą się dwie blisko współpracujące ze sobą komórki: Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Wydział Planowania Przestrzennego. Większa i czytelnie zorganizowana przestrzeń podniesie komfort obsługi mieszkańców, a szybki przepływ informacji między wydziałami usprawni też proces sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Czy w okolicy ulicy Lubostroń powstanie nowy park miejski? Rozmawiano o tym podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Radni wysłuchali też informacji na temat harmonogramu prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Do 16 września można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakole Wisły” po zmianach, o które w ubiegłym roku wnioskowali mieszkańcy. Już w czwartek, 5 września o zapisy dokumentu będzie można też dopytać podczas spotkania z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego UMK, które rozpocznie się o godz. 15.30 w sali portretowej.
Już we wtorek, 3 września w sali im. Juliusza Lea przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Początek spotkania o godz. 15.30.
Iluminacja Opactwa Ojców Benedyktynów, organizacja Igrzysk Europejskich, zabytkowa stołówka na osiedlu Teatralnym, przejazd kolejowy przy ul. Blokowej – to tylko niektóre z interpelacji złożonych przez radnych podczas 23. sesji Rady Miasta Krakowa.
Podgórski kamieniołom Libana czeka rewitalizacja. W czwartek, 29 sierpnia prezydent Jacek Majchrowski, marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka, podpisali umowę na unijne dofinansowanie w kwocie ponad 31,5 mln zł prac rewitalizacyjnych tej ważnej, 20-hektarowej, zielonej enklawy na mapie Krakowa.
W sprawie rewitalizacji trasy rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy oraz alternatywnej trasy pieszo-rowerowej w rejonie ul. Stanisława Przybyszewskiego interpeluje radny Łukasz Gibała.