Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 562 pasujących obiektów:
Od 7 sierpnia do 5 września wszyscy krakowianie będą mogli ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4. Będą również dostępne na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .
Na stronie internetowej Oddech dla Krakowa została opublikowana petycja Ocalmy korytarz przewietrzania miasta . Poniżej przedstawiamy informację Elżbiety Koterby – Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta, dotyczącą poruszonych w petycji zagadnień.
W środę 19 lipca odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – rejon ul. Widłakowej”.
Dziś, 12 lipca, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – obszar łąkowy”.
Dzisiaj odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanej części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”.
W artykule „Deweloper płaci, miasto mu pomaga” autorstwa Pana Piotra Ogórka („Gazeta Krakowska” z 3 lipca 2017 roku) dziennikarz podał kilka nieprawdziwych informacji ws. budowy drogi na Zabłociu w rejonie ulic Dąbrowskiego i Traugutta.
79. i 80. sesja Rady Miasta Krakowa trwały w sumie prawie 12 godzin. W ich trakcie radni podjęli 28 uchwał, 3 procedowali podczas pierwszych czytań. Odrzucili jeden projekt rezolucji.
Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i  Ochrony Środowiska radni zajęli się projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5 lipca, podobnie jak 28 czerwca odbędą się dwie sesje RMK: zwyczajna i nadzwyczajna. Pierwsza rozpocznie się o godz. 10:00, jak zwykle w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad znalazło się 32 punkty.
77. sesja RMK trwała ponad 8 godzin (z przerwą na sesję absolutoryjną, która rozpoczęła się o godz. 16 i trwała pół godziny). Radni podjęli 33 uchwały, a 16 procedowali podczas pierwszych czytań.