Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 645 pasujących obiektów:
Nawiązując do artykułu Piotra Tymczaka pt. „Tele-Fonika daje działkę w zamian za zgodę na nowe bloki” opublikowanego 13 czerwca 2018 r. informuję, że działań podjętych przez miasto nie można traktować jako ratowanie sytuacji, gdyż jest ona znana i na bieżąco podejmowane są działania w zakresie zapewnienia usług edukacyjnych na wysokim poziomie.
Zmiany w składzie dwóch komisji, rezolucja, kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały kierunkowe – to tylko niektóre uchwały podjęte przez radnych podczas 104. sesji RMK.
Radni z Dzielnicy XVIII Nowa Huta przygotowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wolica, Przylasek Wyciąski i Przylasek Rusiecki za wiaduktem”. Przedstawili go na posiedzeniu Komisji Planowania i Ochrony Środowiska, jednak nie otrzymali pozytywnej opinii.
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń oraz wprowadzenie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą jednymi z tematów kolejnej, 104. sesji Rady Miasta Krakowa.
W nawiązaniu do artykułu Piotra Tymczaka, „Bloki zamiast kortów tenisowych na Grzegórzkach. Tego chce PKP”, opublikowanego w „Gazecie Krakowskiej” 30 maja 2018 r., informuję:
Podczas 102. sesji RMK radni podjęli m.in. decyzję o przyznaniu trzech brązowych medali Cracoviae Merenti. Przyjęli też 3 rezolucje oraz 3 uchwały kierunkowe do prezydenta.
Przyszłość miejskich działek w rejonie ul. św. Jacka jest znana. Tereny te pozostaną zielone i dostępne dla mieszkańców, a w przyszłości będą włączone do parku na Zakrzówku.
Wszystkich, którzy niepokoją się o przyszłość działek miejskich w rejonie ul. św. Jacka chcę uspokoić i jeszcze raz potwierdzić informacje, którą przekazałam mieszkańcom podczas spotkania w Miejskim Centrum Dialogu: dwie działki należące do miasta pozostaną terenem niezabudowanym niezależnie od tego, że obecnie na jednej z nich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została dopuszczona zabudowa. Jako tereny zieleni ogólnodostępnej będą one utrzymywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
9 maja odbyły się dwie sesje: drugie posiedzenie 100. sesji z 25 kwietnia oraz 101. sesja RMK. Obrady zakończyły się po godz. 21:00.
Czy na ul. Kalwaryjskiej powstanie kasyno? Między innymi na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź radni z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.