Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 14 pasujących obiektów:
W związku z występowaniem szczurów na terenie gminy Urząd Miasta Krakowa informuje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 15 czerwca do 15 lipca.
Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Krakowa, o obowiązku przeprowadzenia między 20 marca a 20 kwietnia wiosennej akcji deratyzacji.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, które są położone na terenie Krakowa, o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia.
- Wirus jest nieszkodliwy dla człowieka, jednak musimy podjąć działania, które uniemożliwią ewentualne jego rozprzestrzenienie się - wyjaśnia Kazimierz Żak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie. Właśnie dlatego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu na wyjazdach z tzw. strefy zapowietrzenia rozstawił maty dezynfekcyjne, przez które musi przejechać każdy samochód wyjeżdżający ze strefy, a na placach targowych będzie obowiązywał zakaz handlu jajami i drobiem. Na granicach stref pojawiły się także tablice informacyjne.
Po interwencji urzędników, do Wydziału Skarbu Miasta zgłosił się właściciel kiosku przy ul. Wężyka w Czyżynach, który zobowiązał się do uporządkowania obiektu w terminie do 13 maja.
Urząd Miasta Krakowa przypomina o konieczności przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2016 roku.
Okres od 20 marca do 20 kwietnia to czas walki ze szczurami. Urząd Miasta Krakowa przypomina o obowiązku deratyzacji.
Radni zasiadający w Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zostali zapoznani z oceną egzekwowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków" sformułowaną przez Straż Miejską. Jej funkcjonariusze są upoważnieni przez Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia kontroli przestrzegania regulaminu.
  Okres od 20 marca do 20 kwietnia to tradycyjnie czas walki ze szczurami. Urząd Miasta Krakowa przypomina o obowiązku deratyzacji.
Urząd Miasta Krakowa przypomina o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 15 października do 15 listopada.