Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 174 pasujących obiektów:
Podczas 24. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli 52 uchwały, a 6 procedowali podczas pierwszego czytania. Podjęli też dwie rezolucje.
24. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 września w środę o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
80 – tyle punktów znalazło się w porządku obrad 23. sesji RMK, która odbędzie się już w przyszłą środę, 28 sierpnia, jak zwykle w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku wraz z dyskusją, projekt uchwały grupy radnych w sprawie wsparcia dla pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach im. Gabriela Narutowicza i Stefana Żeromskiego – to tylko niektóre spośród 68 punktów, które znalazły się w porządku obrad.
Dwie sesje Rady Miasta Krakowa – 19. i 20. trwały w sumie prawie 10 godzin. Radni podjęli 31 uchwał, a 6 procedowali podczas pierwszych czytań.  Przyjęli też jedną rezolucję. Wśród podjętych uchwał są te najważniejsze, dotyczące udzielenia Prezydentowi absolutorium za 2018 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz udzielenia Prezydentowi wotum zaufania.  
Na środowej sesji RMK zaprezentowano pierwszy „Raport o stanie gminy 2018 dla miasta Krakowa”, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. O tym, co to za dokument i dlaczego dyskusja na jego temat toczy się na sesji absolutoryjnej, z Antonim Fryczkiem, sekretarzem Gminy Miejskiej Kraków, rozmawia Joanna Korta.
W środę, 26 czerwca, podczas popołudniowej sesji Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2018, a także o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Krakowa. Za udzieleniem zagłosowało 23 radnych, 17 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.
Podczas dwóch kolejnych sesji Rady Miasta Krakowa radni zadecydują o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla Prezydenta Miasta Krakowa za 2018 r.
18. sesja Rady Miasta Krakowa trwała prawie 12 godzin. Radni podjęli 37 uchwał i 2 rezolucje. W pierwszych czytaniach procedowali 14 projektów uchwał. Jeden projekt uchwały został odrzucony, a dwa odesłane do projektodawcy.
W najbliższą środę, 12 czerwca o godz. 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 18. sesja RMK. Porządek obrad obejmuje 62 punkty.