Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1057 pasujących obiektów:
Jeszcze tylko przez kilka dni można składać uwagi do projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, „Nowohucka – rejon koncentracji usług”, „Osiedle Podwawelskie”.
Barbarzyńska tradycja czy nowoczesna cywilizacja? To pytanie zadali ostatnio młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Krakowa, którzy przyjrzeli się całokształtowi pracy dorożek w Krakowie i wystąpili ze swoim stanowiskiem do Rady Miasta Krakowa. Zawnioskowali, aby  Kraków, idąc śladem innych europejskich miast, zrezygnował z przewozu konnego. Stanowisko to poparł w swojej interpelacji Radny Łukasz Maślona.
Tylko do środy, 10 lipca w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 były wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Osiedle Podwawelskie” i „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Każdy, kto chciałby wnieść swoje uwagi do propozycji planistów, może to jeszcze zrobić do końca lipca.
data: poniedziałek, 8 lipca godzina: 13.00 miejsce: siedziba PFRON, ul. Na Zjeździe 11 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na konferencję prasową z okazji XIV edycji konkursu Lodołamacze 2019 oraz kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Pękający lód obojętności, która odbędzie się w poniedziałek, 8 lipca o godz. 13.00 w siedzibie PFRON, ul. Na Zjeździe 11. W PROGRAMIE: prezentacja Kampanii i Konkursu Lodołamacze zmiany na rynku pracy osób niepełnosprawnych przykład firmy przełamującej bariery w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Monika Chylaszek rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Komunikacji Społecznej
Jak nigdy z uwagą przeczytałem forum pod wywiadem, którego udzieliłem „Gazecie Wyborczej” . Wiem, że z opiniami anonimowych internautów się nie dyskutuje, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale po ich lekturze chciałbym się podzielić jedną refleksją.
4 lipca w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 miejscy planiści rozmawiali z zainteresowanymi mieszkańcami na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Przewóz”.
W nawiązaniu do obaw grupy mieszkańców wyrażanych podczas  spotkania konsultacyjnego w dniu 24 czerwca w sprawie zagospodarowania terenu dawnego obozu KL Plaszow, zawartych również w artykule pt. „Emocje wokół muzeum KL Plaszow” red. Małgorzaty Mrowiec, pragniemy uściślić, że nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące wygrodzenia obszar, na którym planowane jest utworzenie nowego muzeum miejsca nie będzie ogrodzony.
Dziś, we wtorek, 2 lipca w sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”. Na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat propozycji znajdujących się w dokumencie.
W związku z artykułami publikowanymi w ostatnim czasie w Gazecie Wyborczej, autorstwa Pani Renaty Radłowskiej (m.in. wydania z 25 i 26 czerwca 2019r.), dotyczącymi sytuacji osób bezdomnych i działań, jakie podejmuje Gmina Miejska Kraków w zakresie pomocy tym osobom, informuję, że obraz przedstawiany w publikacjach odbiega od rzeczywistego zakresu działań realizowanych w Gminie Miejskiej Kraków w celu pomocy osobom bezdomnym. W związku z tym, poniżej przedstawiam charakter i wymiar prowadzonych prac, jednocześnie mam nadzieję, że zechcą Państwo, opierając się na przedstawionych informacjach, w kolejnych materiałach ukazywać również to, czego nie zauważają osoby postronne niezaangażowane w pomoc osobom bezdomnym, a co stanowi codzienność działań pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych, kościelnych współpracujących przy realizacji tych zadań.
Dziś o godz. 16.00 w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa rozpocznie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Nowohucka - rejon koncentracji usług”. To element trwającego do 9 lipca wyłożenia dokumentu.