Projekt Vital Cities realizowany w ramach programu Urbact III

Projekt Vital Cities realizowany w ramach programu Urbact III
Fot. http://www.urbact.pl/

Przejdź do:

OPIS PROJEKTU >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta, gdyż szczególny nacisk kładziony będzie na działania przeciwko wykluczeniu społecznemu. 

Zgodnie z założeniami projektu  przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby mieszkalne obszary miasta zamieniły się w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. Zaplanowanie układu ulic, systemu transportowego, ścieżek pieszych, biegowych i rowerowych, terenów zielonych, odpowiednie wyposażenie parków, placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej, wszystko to może zachęcać mieszkańców z różnych grup wiekowych do aktywności fizycznej. Udogodnienia do uprawiania sportu i rekreacji powinny być lokowane w sąsiedztwie osiedli. Będą tym samym tworzyć zdrowsze, czystsze, bezpieczniejsze, bardziej przyjazne środowisku i atrakcyjne warunki do życia. 

Partnerzy projektu utworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań będą następnie wdrażane na poziomie lokalnym. Rezultatem tych prac będzie opracowanie, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami, przez każde miasto partnerskie Lokalnego Planu Działań.

Pierwsza faza projektu została zakończona 15 marca 2016 r. Poza liderem, którym jest miasto Loulé i Krakowem, uczestnikami projektu są miasta: Birmingham, Burgas i Eindhoven, Budapeszt, Den Bosch, Vestfold County, Rieti, Ústi nad Labem, Liepaja, Sibenik.

Podsumowaniem pierwszej fazy projektu była konferencja w Krakowie, która odbyła się w dniach 25-26 luty 2016 r.

 

AKTUALNOŚCI:

Budapeszt (Węgry) oraz Loule (Portugalia) odwiedzili Kraków!

Warsztaty w Loule (Portugalia) oraz Rieti (Włochy)

Konferencja w Birmingham - wkraczamy w drugą fazę projektu!

Pierwszy etap projektu „Vital Cities” za nami

Konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu VITAL CITIES

Informacja na temat wizyty studyjnej w ramach programu „Vital Cities” 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SEBASTIAN GRYGLASZEWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu