Wyniki konursu projektow dla klubów sportowych w 2018 r.

Wyniki konursu projektow dla klubów sportowych w 2018 r.
Fot. Magiczny Kraków

Prezydent Miasta Krakowa w dniu 12 stycznia br. podpisał zarządzenie nr 85/2018, w dniu 23 stycznia br. zarządzenie nr 150/2018 oraz w dniu 16 lutego br. zarządzenie nr 440/2018 w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Mistrzowie w Krakowie”, „Sportowy sukces”, "Droga do mistrzostwa" oraz "Aktywny Kraków". Udzielone dotacje klubom sportowym mają w sposób bezpośredni przyczyniać się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków. Więcej informacji na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93997

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu