Wydarzenia bieżące

Ogłoszenie Konkursu Projektów dla Klubów Sportowych na 2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zgodnie z zapisami §8 ust.3 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071) - ogłoszony został KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW w ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU w 2020 roku.