Stanowiska, opinie, nieopublikowane

Wbrew doniesieniom medialnym, to nie zanieczyszczenia wydobywające się z kominów kombinatu Arcelor Mittal były przyczyną awarii drona wynajętego przez Miasto z firmy NOVELTY. Tak, jak informowaliśmy wielokrotnie, bezzałogowy samolot uległ uszkodzeniu w wyniku błędu operatora.

W związku z artykułem „Urząd wspiera najemców. Niektórych.” autorstwa Małgorzaty Mrowiec („Dziennik Polski”, 23 stycznia) informuję, że w tekście znalazły się nieprawdziwe informacje i stwierdzenia, które wprowadzają czytelnika w błąd. W związku z powyższym, do redaktora naczelnego pana Marka Kęskrawca zostało wysłane stosowne sprostowanie w tej sprawie.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie zgadza się z treścią artykułu Redaktora Piotra Drabika pt. „Kosztowna cyfrowa modernizacja”, opublikowanego  w „Dzienniku Polskim” z 24 stycznia 2017 r.

Wykaz umów Urzędu Miasta Krakowa znajdujących się w BIP - wyjaśnienie

W związku z pytaniami o problemy z wykazem umów Urzędu Miasta Krakowa znajdujących się na BIP informujemy, że wykaz umów generowany jest automatycznie na podstawie danych Generalnego Rejestru Umów. Pracownicy urzędu nie mają możliwości „ręcznego” uzupełniania czy też usuwania umów. Zaistniała sytuacja jest wynikiem błędu informatycznego. Nie dotyczy ona wyłącznie wymienionych w pytaniach umów, ale w sumie obejmuje ok. 1200 umów. Biuro Skarbnika zgłosiło już autorom aplikacji występujący problem. A niezwłocznie po jego usunięciu pełny wykaz umów pojawi się na BIP.

Redaktorzy „Dziennika Polskiego” Małgorzata Mrowiec i Arkadiusz Maciejowski podjęli się trudnego zadania, jakim było opisanie sytuacji gminnego lokalu przy ul. Szewskiej 24, szerzej znanego jako Zalipianki. Ten wspólny trud zmaterializował się w opublikowanym w „Dzienniku Polskim” z 16 stycznia artykule prasowym, w którym roi się od niepełnych i nieprecyzyjnych informacji, insynuacji i niedomówień. Przykładem twórczej inwencji i braku obiektywizmu autorów tekstu jest już sam tytuł artykułu, zawierający stwierdzenie o rzekomym przejęciu lokalu po Zalipiankach. Takie sformułowanie wprowadza czytelników w błąd i ma na celu wzbudzenie sensacji. Jest to niczym nieuzasadniona manipulacja.

„Fatalny błąd urzędników”, „pozwolenia na budowę są wydawane z naruszeniem prawa” – tymi stwierdzeniami w artykule „Bezprawne dogęszczanie” z dzisiejszej Gazety Krakowskiej redaktor Piotr Ogórek określa pracę urzędników z Wydziału Architektury UMK. W swoim artykule o postępowaniu w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę przy ul. Reduta dziennikarz uwypukla jednak jedynie racje jednej strony – pominiętej Wspólnoty mieszkaniowej, bagatelizując fakt, że w uzasadnieniu decyzji Wojewody, do którego odwołała się strona, stwierdzono, iż brak udziału w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę nastąpił z winy samej Wspólnoty, w związku z czym decyzja została wydana prawidłowo.

Mając na uwadze decyzję mieszkańców oraz rekomendację Rady Budżetu Obywatelskiego, jak również cele projektu określone przez wnioskodawcę: m.in. popularyzację i zwiększenie dostępności sportów lotniczych jako alternatywnej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o realizacji projektu pn. Skrzydła Krakowa.

POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL