Stanowiska, opinie, nieopublikowane

„Kraków nie wyda milionów złotych na likwidację pieców” stwierdza red. Agnieszka Maj w dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego. Wprawdzie w samym artykule sprawa przesunięcia środków pierwotnie zarezerwowanych na wymianę palenisk z uwagi na bardzo szybkie tempo realizacji programu PONE jest wyjaśniona, jednak czytelnik, po lekturze samego tytułu, może odnieść wrażenie, że Miasto ma problem z wymianą pieców. A tak nie jest. Kraków w ramach programu ZIT nadal będzie miał kilkadziesiąt milionów złotych do dyspozycji, które wyda w najbliższych latach na dopłaty do wymiany pieców.

W związku z nieprawdziwymi i nieprecyzyjnymi informacjami, jakie znalazły się w artykule Agnieszki Maj pt. „Przedszkole Caritas naciągało rodziców”, wyjaśniamy:

Artykuł „Prezydenccy urzędnicy za bezcen sprzedali działkę pod nowy park” autorstwa Marzeny Rogozik i Bartosza Dybały zamieszczony w dzisiejszych wydaniach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” podaje nieprawdziwe informacje oraz pomija wiele istotnych faktów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, aby mieć kompletny obraz opisywanej sytuacji.

Artykuł Pani Redaktor Agnieszki Maj pt. „Nie udało się rozbudować przedszkoli”, zamieszczony w „Dzienniku Polskim” z 6 kwietnia 2017 r., opisuje sytuację w krakowskich przedszkolach w sposób tendencyjny i wybiórczy, ponieważ pomija kilka istotnych faktów, które mają kluczowe znaczenie dla tego tematu. Daje to w efekcie nieprawdziwy obraz i wprowadza dezinformację.

Po raz kolejny w artykule redaktorów Arkadiusza Maciejowskiego i Małgorzaty Mrowiec zatytułowanym: „Świat według prezydenta: prokuratura bada, on już wie” zamieszczonym w „Kronice krakowskiej” dodatku do „Dziennika Polskiego” w dniu 1-2 kwietnia 2017 r. zawarte zostały nieprawdziwe, wprowadzające w błąd czytelników informacje, dotyczące zasad wynajmowania lokali mieszkalnych położonych w ścisłym centrum miasta, o powierzchni powyżej 80m2.

Dziennikarze „Dziennika Polskiego” od kilkunastu miesięcy tropią aferę związaną z wjazdówkami do strefy B. Identyfikator taki uprawnia kierowcę do przejazdu przez obszar ograniczonego ruchu samochodowego, nie uprawnia jednak do parkowania. „Dziennik Polski” domaga się upublicznienia nazwisk osób korzystających z tych dokumentów. Redakcja swoje żądania tłumaczy walką z przywilejami.

Las Borkowski: błąd w „Gazecie Wyborczej”

W artykule „Wycinki drzew w Krakowie pod lupą śledczych” autorstwa Aleksandra Gurgula i Jarosława Sidorowicza z piątkowej „Gazety Wyborczej” znalazła się informacja, że w tegorocznym budżecie Miasta zostały już zarezerwowane pieniądze na wykup Lasu Borkowskiego. Nie jest to prawda i nie jest to informacja, którą otrzymali dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Pomyłka wynika z ich niedopatrzenia i braku rzetelności i staranności w czytaniu otrzymanych od Biura Prasowego informacji. Poniżej informacja, którą w wczoraj przesłaliśmy do dziennikarzy.

Po raz kolejny w Kronice krakowskiej – dodatku do „Dziennika Polskiego”, 23 marca 2017 r. pojawił się nierzetelny, zawierający nieprawdziwe informacje, powtarzający te same tezy, do których zostały złożone wyjaśnienia, artykuł redaktorów Małgorzaty Mrowiec i Arkadiusza Maciejewskiego, zatytułowany „Ludzie Vivy stracą część lokali w centrum”. Artykuł stanowi polemikę z faktami przedstawionymi przez ZBK w wyjaśnieniach, ograniczającą się jedynie do podtrzymywania dotychczasowych tez, bez wskazywania jednak żadnych dowodów na ich poparcie.

POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA