Stanowiska, opinie, nieopublikowane

Polemika z artykułem „Dziennika Polskiego”

Po raz kolejny w Kronice krakowskiej – dodatku do „Dziennika Polskiego” – 17 marca 2017 r. pojawił się nierzetelny, pełen insynuacji i pomówień oraz zawierający nieprawdziwe informacje artykuł redaktorów Małgorzaty Mrowiec i Arkadiusza Maciejewskiego, zatytułowany „Lokale wokół Rynku niszczeją a władze miasta wspierają cwaniaków”.

POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA