Komunikat archiwalny

Oświadczenie

Kraków jest miastem wielu kultur i współistniejących tradycji. Kraków to przez wieki kolebka europejskich Żydów. Jak kiedyś zauważył Rafael Scharf, jest jedynym miastem na świecie, gdzie ulica Bożego Ciała krzyżuje się z ulicą Rabina Meiselsa, a ulica Świętego Sebastiana z ulicą Berka Joselewicza.

W ostatnich miesiącach Władze Krakowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich opracowały pierwszą w kraju „Miejską strategię prewencji i reagowania na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne" zgodną zzasadami przestrzegania praw człowieka, którymi kierują się miasto i jego mieszkańcy. Zasady te nie są jednak czymś nowym, narzuconym traktatami, prawem lokalnym czy międzynarodowym. Są one wpisane w charakter miasta od początku jego istnienia, od ponad tysiąca lat.

Niedopuszczalne akty rasizmu czy ksenofobiczne wypowiedzi zdarzają się wszędzie, na szczęście niezbyt często. Jednak bez względu na miejsce czy wielokrotność ich występowania, w każdym przypadku są to zjawiska naganne, których nie wolno przemilczeć.

Dlatego za każdym razem będziemy ostro występować przeciwko sytuacjom, jakie opisane zostały przez Panie Hadasę i Clilę Bau. Jako, że obydwie Panie przebywały w Krakowie na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, władze muzeum natychmiast po otrzymaniu informacji o incydencie pomogły Paniom w zgłoszeniu tego faktu na policji - Pani Clila Bau-Kohen w obecności pracownika MHK złożyła na policji do protokołu doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 257 KK (Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Do korporacji taksówkarskiej skierowane zostało pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji – w odpowiedzi otrzymaliśmy już przeprosiny oraz informację o zawieszeniu taksówkarza do czasu wyjaśnienia sytuacji.  Niezależnie od tego MHK odebrało od Pań Bau pełnomocnictwo do złożenia w ich imieniu pozwu do sądu cywilnego o odszkodowanie za doznane straty. Obydwie Panie, które dzisiaj opuszczają Polskę,  znajdują się pod opieką pracowników muzeum i na pewno pozostaną w kontakcie z nimi do momentu ostatecznego wyjaśnienia całej sprawy.

Niezależnie od wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK w stosunku do znanego nam z imienia i nazwiska taksówkarza, również niezależnie od wyników postępowań policyjnych, prokuratorskich i sądowych – jako przedstawiciele instytucji, na zaproszenie, których Panie Hadasa i Clila Bau przyjechały do Krakowa, chcę zapewnić, zarówno naszych Gości jak i wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni opisywaną sytuacją, że nie zgadzamy się na takie wydarzenia, nie ma naszej zgody na ich występowanie i tępić będziemy je z wielką determinacją.

Magdalena Sroka

Z-ca Prezydenta Krakowa

Michał Niezabitowski

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA