Komunikat archiwalny

Alergia u uczniów – wyjaśnienia

W związku z nieprawdziwymi i niepełnymi informacjami w artykule autorstwa Pana Dawida Serafina pt. „Zła jakość powietrza jedną z przyczyn alergii uczniów”; „Połowa uczniów ma alergię” („Gazeta Krakowska” 22.12.2015 r.) informuję:

Alergia u uczniów – wyjaśnienia
Fot. Magiczny Kraków

W artykule pominięto dwie istotne kwestie, bez których czytelnik może zostać wprowadzony w błąd co do opisywanej sytuacji:

Po pierwsze warunki w artykule nie zostały uwzględnione informacje, że badanie opracowane przez Panią dr hab. n. med. Ewę Czarnobilską jest cyklicznym sprawozdaniem z realizacji umowy na koordynację „Programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej” pt.: „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne” w 2015 roku. Program realizowany jest już od roku 2004.

Po drugie pominięto istotny wątek, dotyczący liczby badanych dzieci. Na początku badaniem ankietowym objęto 5296 uczniów w rocznikach 7 – 8 lat i 16-17 lat; następnie do dalszych badań diagnostycznych pod katem astmy zostało zakwalifikowanych 490 dzieci, co daje (9,25% uczniów), a nie połowę uczniów, jak uważa redaktor.

Wśród najczęściej uczulających alergenów nie pojawia się zła jakość powietrza ani smog.

Zgodnie z opracowanym sprawozdaniem przez Panią dr hab. n. med. Ewę Czarnobilską najczęstszymi stwierdzonymi u dzieci alergenami były: roztocz kurzu domowego, pyłki traw i drzew, alergeny kota i psa oraz pyłek bylicy i zarodniki Alternaria. Pominięcie tych informacji daje możliwość wysuwania niepotwierdzonych hipotez.

Filip Szatanik 
Zastępca Dyrektora Biura Prasowego
Urząd Miasta Krakowa

Tagi: zdrowie, media

Pokaż metkę
Autor: FILIP SZATANIK
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA