Komunikat archiwalny

Stanowisko po konferencji prasowej Pana Łukasza Gibały

Odnosząc się do konferencji prasowej Pana Łukasza Gibały dotyczącej analizy stężeń szkodliwych substancji w krakowskim powietrzu w latach 2014 i 2015, prosimy o wskazanie źródeł, z których wynika, że władze Miasta informowały o poprawie jakości krakowskiego powietrza. Na bieżąco, rzetelnie, przy współudziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, przedstawiamy stan jakości powietrza, którym wspólnie oddychamy. Staramy się, każdorazowo, przekazując informacje o inicjatywach dotyczących ochrony jakości powietrza, opatrywać je komentarzem wskazującym perspektywę czasu, w której należy spodziewać się poprawy jego stanu oraz, tam gdzie to możliwe, określać skalę efektów. 

Stanowisko po konferencji prasowej Pana Łukasza Gibały
Fot. Magiczny Kraków

Dla Miasta jakość powietrza i ochrona terenów zielonych jest priorytetem, a dowodem na to niech będzie tegoroczny budżet miasta (125 mln zł na walkę z niską emisją i 80 mln zł na zieleń miejską).

Kraków na forum Unii Metropolii Polskich, zgłosił konieczność wprowadzenia szeregu poprawek prawnych dotyczących m.in. kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, Prawem budowlanym czy też zmianami w Prawie o ruchu drogowym oraz Prawie Ochrony Środowiska, które dadzą gminom konkretne narzędzia pozwalające ograniczać m.in. emisję komunikacyjną. Pan Łukasz Gibała, był przecież Posłem na Sejm. Reprezentował w Parlamencie nasze miasto przez 8 lat. Dlaczego zatem, władze miasta, pomimo Jego, prezentowanego od dłuższego czasu, ze szczególnym nasileniem w okresie kampanii wyborczych, zainteresowania jakością krakowskiego powietrza muszą po raz kolejny zgłaszać te same poprawki do obowiązujących w Polsce aktów prawnych? Przecież jako Poseł, zapewne był informowany o konieczności wprowadzania zmian, o których mowa powyżej. Choćby z tego powodu, trudno uznać, że przekaz płynący z dzisiejszej konferencji stanowi rzetelną, całościową ocenę wysiłku podejmowanego przez krakowski Magistrat.

Miasto stawia na współpracę, dlatego apelujemy do Pana Łukasza Gibały o odłożenie na bok swoich interesów politycznych na rzecz przedstawienia konkretnych, przemyślanych, możliwych do wdrożenia rozwiązań wspierających nasze działania. Chętnie je przeanalizujemy.

 

Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

Pokaż metkę
Autor: MACIEJ GRZYB
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA