Komunikat archiwalny

Stanowisko w sprawie artykułu pt. „Eksperci proponują jedną stałą kwotę dotacji do wymiany pieca węglowego w mieszkaniu”

Odnosząc się do artykułu „Eksperci proponują jedną stałą kwotę dotacji do wymiany pieca węglowego w mieszkaniu”, opublikowanego dnia 29.01.2016 r. na łamach Dziennika Polskiego, informuję.

Nie jest prawdą, że Urząd Miasta Krakowa do wniosku o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny wymagał skomplikowanych obliczeń, uzasadniających moc dobranego kotła planowanego do zainstalowania. Dla ułatwienia odpowiedniego doboru mocy kotła 5 listopada 2014 r. wprowadzono w Programie Ograniczania Niskiej Emisji ograniczenie zapotrzebowania na moc potrzebną do ogrzania lokalu do 100W/m2 powierzchni. Wystarczy pomnożyć to zapotrzebowanie przez powierzchnię, która ma być ogrzewana, i otrzyma się moc kotła, jaki powinien być zamontowany. W przypadku montażu nowego kotła o mocy powyżej 20 kW wystarcza dostarczenie prostego uzasadnienia mocy wyliczonej, między innymi przez instalatora wykonującego zadanie na podstawie wskaźników, i tak np. dla mieszkania 80 m2, gdzie wskaźnik zapotrzebowania na ciepło wynosi 100W/m2 obliczenia wyglądają następująco:

80 m2 x 100W/m2 = 8 000 W, czyli 8 kW.

Pan Maciej Surówka, mówiąc o audytach energetycznych, pomylił instytucje i programy. To w kryteriach do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pojawiły się żądania uproszczonych audytów energetycznych, na których wymóg UMK nie chce się zgodzić.

Ponadto nie będą wymagane dokumenty potwierdzające możliwość podłączenia mediów do lokalu, tzn. warunki techniczne przy ogrzewaniu elektrycznym i z sieci MPEC, oraz zaświadczenie o możliwości użytkowania gazu w obiekcie przy ogrzewaniu gazowym. Przedłożenie tych dokumentów wraz z wnioskiem przysparzało wnioskodawcom dużo problemów i wiązało się z długim oczekiwaniem na ich wydanie. Wraz ze złożonym wnioskiem wymagany jest jakikolwiek tytuł prawny do nieruchomości. Nigdy nie był i nie jest wymagany wypis z ksiąg wieczystych pobierany z sądu, za który wnioskodawca musiałby ponosić opłaty. Wystarcza zwykły wydruk księgi wieczystej ze strony internetowej. Można także przedłożyć inny aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub podać numer księgi wieczystej.

Propozycja ujednolicenia wysokości dotacji do wysokości 14 tys. zł dla wszystkich wydaje się być mało racjonalna i nieuzasadniona ekonomicznie. Pokrzywdzone byłyby osoby posiadające duże budynki mieszkalne, gdzie dotacja byłaby stanowczo za niska, tym samym w przypadku małych mieszkań właściciele otrzymywaliby dotacje o wiele za duże w stosunku do faktycznych potrzeb. Wydając środki publiczne Urząd Miasta Krakowa powinien kierować się zasadą racjonalności. Obowiązujące zasady, w których rozbito dotacje na dwie składowe – dotację do źródła ogrzewania oraz dotację do instalacji, są bardziej racjonalne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb. W świetle obecnie obowiązujących zasad nie ma możliwości otrzymania wyższej dotacji ze względu na tzw. „kombinacje” związane z ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie proponowane zmiany wraz z możliwością bezgotówkowego rozliczenia, zostaną wprowadzone bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu stosownych opinii. Planuje się, że nastąpi to jeszcze w lutym br.

(-) Ewa Olszowska-Dej

Dyrektor Wydziału

Pokaż metkę
Autor: Ewa Olszowska-Dej
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA