Komunikat archiwalny

Realizacja programu dotacji dla żłobków nie jest zakłócona

W uzupełnieniu informacji jakie znalazły się w artykule redaktor Olgi Szpunar pt. „Skaza na dobrym programie” (Gazeta Wyborcza z 3 marca br.) podkreślam, że Miastu zależy na realizacji programu udzielanie dotacji dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów do końca roku.

W związku z tym, w sierpniu br., po dokonaniu weryfikacji wykorzystania udzielonej dotacji oraz dokonaniu niezbędnych zmian w budżecie miasta Krakowa, zostanie podjęta decyzja co do przedłużenia umów do 31 grudnia br. Podpisywanie aneksów przedłużających zawarte umowy planowane jest na sierpień. W 2016 r. program realizowany jest w 128 placówkach dysponujących 2786 miejscami.

Warto przy okazji przypomnieć, że Kraków jest jedynym dużym miastem w Polsce, które nieprzerwanie od 2012 roku udziela dotacji prywatnym żłobkom, mimo że nie jest to ustawowym obowiązkiem Gminy.

W Krakowie każdy żłobek, klub dziecięcy lub podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, który złoży wniosek o udzielenie dotacji  w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, otrzymuje dotację. W odróżnieniu od innych dużych miastach, gdzie gminy dotują jedynie część placówek wybranych w konkursie.

Michał Marszałek
Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia
Urząd Miasta Krakowa

 

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA