Komunikat archiwalny

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wyjaśnienia

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi naboru wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku informuję: do Grodzkiego Urzędu Pracy w przewidzianym terminie wpłynęło ponad 900 wniosków pracodawców na kwotę przekraczającą 31 mln zł (przy przyznanych środkach na to zadanie w wys. 1,5 mln zł).  

Sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.

Warto podkreślić, że skala zainteresowania pracodawców tą formą pomocy w roku 2016 jest nieporównywalna z poprzednimi latami. W roku 2014 (w pierwszym roku funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego) pracodawcy złożyli tylko 34 wnioski na kwotę 1 229 tys. zł, natomiast w roku 2015 do Urzędu wpłynęło 140 wniosków na kwotę 2 880 tys. zł.

Mniejsza skala zainteresowania wynikać mogła między innymi z faktu, że w latach 2014-2015 dofinansowanie z KFS było przeznaczone wyłącznie dla pracodawców i pracowników, którzy ukończyli  45. rok życia. Limity środków finansowych z Funduszu dla Grodzkiego Urzędu Pracy wynosiły w latach 2014 i 2015 odpowiednio  428 300 zł i 1 200 tys. zł. W tym czasie żaden wniosek nie został rozpatrzony negatywnie wyłącznie z powodu wykorzystania limitu środków – wnioski były odrzucane ze względów merytorycznych lub formalnych.

W roku 2015 ogłoszono dwa dodatkowe terminy naboru wniosków, ze względu na to, że po rozpatrzeniu wniosków złożonych w pierwotnych terminach Urząd nadal dysponował środkami z KFS. Warto podkreślić, że w ubiegłych latach żaden wniosek nie wpłynął do Urzędu drogą elektroniczną – wszystkie zostały złożone w formie papierowej na Dzienniku Podawczym.

Uwzględniając postulaty pracodawców i w związku z dużą liczbą zapytań kierowanych przez zainteresowanych do Urzędu, doprecyzowano sposób naboru wniosków - traktując drogę elektroniczną jako równorzędną. Ostatni komunikat pojawił się nie w trakcie składania wniosków, tylko na kilka dni przed i był czytany przez potencjalnych beneficjentów.

Złożone wnioski na rok 2016 zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. § 6.1.) przy uwzględnieniu zasad opublikowanych na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Marek Cebulak
Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Tagi: finanse, praca

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA